INGEN BEDRING: «Før de kom i regjering i fjor, påpekte Høyres justispolitiske talsmann at det rådet "krise i kriminalomsorgen". Det er helt riktig. Dessverre er situasjonen den samme i dag», skriver innleggsforfatteren. Foto: Agnete Brun
INGEN BEDRING: «Før de kom i regjering i fjor, påpekte Høyres justispolitiske talsmann at det rådet "krise i kriminalomsorgen". Det er helt riktig. Dessverre er situasjonen den samme i dag», skriver innleggsforfatteren. Foto: Agnete BrunVis mer

Fortsatt krise i kriminalomsorgen

Før de kom i regjering påpekte Høyre at det rådet «krise i kriminalomsorgen». Dessverre er situasjonen den samme i dag.

Debattinnlegg

I dag og i morgen holder Norsk Fengsels -og Friomsorgsforbund, Fellesorganisasjonen og LO den årlige kriminalpolitiske konferansen på Sundvollen. I salen sitter flere hundre ansatte i kriminalomsorgen som vil ha svar på hva den nye regjeringen skal gjøre med justispolitikken, og kriminalomsorgen spesielt. Dessverre prioriterer ikke justisministeren å komme.

Statsminister Erna Solberg og hennes partifeller har i årevis erklært at «trygge lokalsamfunn» er langt mer enn politi. Det er vi enige i. Ved behandlingen av Stortingsmelding 37 om kriminalomsorgen (2008) og i årene etterpå har både Høyre og Frp uttalt at de tilsatte i kriminalomsorgen ikke har tilstrekkelig kunnskap til å bidra optimalt til nettopp et tryggere samfunn. I opposisjon var de mer offensive enn de rødgrønne, og tok opp mange problemer knyttet til mangel på kunnskap og kompetanse, både i og om kriminalomsorgen. De pekte på at andelen ufaglærte ansatte i kriminalomsorgen er for høy (den er rundt 25 prosent) og at helsetjenesten i fengslene må styrkes. De ville ha bedre balanse i straffesakskjeden, og sa at fulle fengsler (i dag er belegget 98 prosent) hindrer effektiv tilbakeføring av innsatte til samfunnet. De ville ha mer forskning om kriminalomsorgens arbeid.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Før de kom i regjering i fjor, påpekte Høyres justispolitiske talsmann at det rådet «krise i kriminalomsorgen». Det er helt riktig. Dessverre er situasjonen den samme i dag. Etter valget har Høyre og statsminister Solberg stort sett vært tause. Hun har reist rundt i landet og vist engasjement og satt klare mål for rusomsorg, psykiatri, og for reduksjon av frafall i skole og arbeidsliv. Det er bra. Hun har imidlertid ikke nevnt kriminalomsorgen. Det reagerer vi på, særlig fordi svært mange av de som soner i fengsel også har problemer på ovennevnte felt. Ca. 4000 fengselsbetjenter, verksbetjenter, og friomsorgsrådgivere og mange andre jobber hver eneste dag med disse menneskene.

Vi og våre medlemmer gjør alt vi kan for å være med på å skape et tryggere lokalsamfunn, basert på kunnskap og kompetanse, slik statsministeren legger til grunn skal være målet for alle yrkesgrupper.

Vi tillater oss derfor å utfordre statsministeren på følgende:

1) Hvilke konkrete mål for økt faglighet og mer kunnskapsbasert kriminalomsorg har du?

2) Hvordan skal du redusere det høye antallet ufaglærte fengselsbetjenter betraktelig på kort sikt?

3) Når vil bruken av ufaglærte opphøre?

4) Når vil du ta avgjørelsen om å bygge minst ett nytt storfengsel for å sørge for at dagens uforsvarlige beleggsprosent på 98 prosent går ned?

5) I opposisjon ville Høyre at planen for framtidens kriminalomsorg skulle behandles av Stortinget. Vil det skje nå?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.