Fortsatt tvil om singelmelding

DE SINGLE: Statsråd Bekkemellem forsøkte i Dagbladet 5. februar å tilbakevise all tvil om at hun har vilje til en helhetlig politikk for de enslige i Norge. Vi single etterlyser tiltak og ny politikk i form av en stortingsmelding - og ikke bare en utredning av levekår. Det er fortsatt knyttet tvil til Statsrådens vilje til å legge fram en slik stortingsmelding spekket med tiltak for å bedre singles levekår.

TIDLIGERE familieminister Laila Dåvøy satte i gang arbeidet med en egen stortingsmelding om singelpolitikk. Denne meldingen skulle kommet våren 2006, og skulle ta for seg særskilte problemstillinger som aleneboere møter i dagens Norge. På mange områder ser vi at single møter en tøffere hverdag enn andre. Utgifter til både mat, bolig, lisens, reiser, forsikring og kommunale avgifter er generelt høyere for single på grunn av høye fastutgifter.Bekkemellem har tidligere vært opptatt av de singels sak. Hun tok blant annet til orde for et eget skattefradrag for single. Nå sår hun tvil om det i det hele tatt blir en slik stortingsmelding. Jeg håper Statsråden tenker seg om en gang til og at hun tvert imot setter ekstra fart i arbeidet med å foreslå tiltak for å bedre aleneboeres levekår.