Fortsatt uro på Nimbus

KRISTIANSAND (Dagbladet): Helse- og sosialdirektør Svein Simonsen i Kristiansand vil nå gå inn i en dialog med Axel Jensen om forfatterens pleietilbud.

Det gjør han etter at bystyret i går vedtok at det kan settes økonomisk tak på det tilbudet kommunen gir til pleietrengende.

- Det er klart at vedtaket vil få konsekvenser for Axel Jensen, sier helse- og sosialdirektøren. Men gjør det samtidig klart at det ikke er gitt at forfatteren flyttes fra sitt hjem i Ålefjær.

- Jeg vil ikke legge opp til kamp med verken Axel Jensen eller andre pasienter. Det er heller snakk om kamp med økonomien, sier Simonsen.

Axel Jensen har diagnosen ALS og trenger konstant overvåkning. Det koster tre pleierstillinger, som kommunen betaler for. Kommunen mener dette blir for dyrt, og vil i stedet sende ham på aldershjem.