Fortsett arbeid mot dumping

Ingress

Meninger

Nyhetene om ødeleggende tilstander i ulike bransjer strømmer inn. Dagbladet har jevnlig trykket artikler om uverdige forhold for arbeidsinnvandrere som gjennom ulike selskaper og småbedrifter utfører tjenester for så vel private som offentlige virksomheter. Det handler dels om det vi kaller sosial dumping og dels om direkte ulovligheter. Seinest i går hørte vi i NRKs dagsnyttsending om alarmerende forhold i malerbransjen. Seriøse firmaer er på vikende front. Privatmarkedet er nesten forsvunnet. Aktører med tilknytning til kriminelle nettverk overtar, ifølge reportasjen, stadig større andel av markedet.

Byggenæringens Landsforening har nylig sendt brev til partiene som nå sitter i regjeringsdrøftinger om å intensivere arbeidet mot økonomisk kriminalitet i byggenæringen. Landsforeningen er bekymret for utviklingen og mener kampen mot økonomisk kriminalitet må få en sentral plass i plattformen for en ny regjering. Bransjeorganisasjonen mener det er helt nødvendig med tiltak som vil bekjempe useriøse aktører og sikre lik konkurranse. Foreningen mener det er grunn til å tro at flere titalls milliarder kroner unndras for beskatning. Politiet, skatteetaten og arbeidstakerorganisasjonene er av samme oppfatning. Den avtroppende regjeringen har hatt skyggesidene av den massive arbeidsinnvandringen fra tidligere østblokkland under vedvarende oppsikt og lagt fram ikke mindre enn tre handlingsplaner mot sosial dumping.

Dette arbeidet må fortsette med uforminsket styrke av partiene som snart danner regjering. Hvilke tiltak som er mest virkningsfulle er ikke godt å si. Byggenæringen foreslår blant annet et skattefradrag for å stimulere forbrukerne til å velge hvitt arbeid framfor svart. Ofte består svart arbeid i at kunden slipper å betale moms på tjenesten, altså 25 prosent. Et skattefradrag for ulike former for privat oppussing ville innebære en tilsvarende besparelse. Et slikt tiltak kan imidlertid ha som konsekvens at de seriøse benytter anledningen til å skru opp sine priser, mens de useriøse dumper sine ytterligere. EØS-avtalen skal sikre like konkurransevilkår slik at priser på varer og tjenester blir riktigst mulig for kundene. Men avtalen har neppe som intensjon å rasere velregulerte arbeidsmarkeder i medlemslandene.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.