Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Forvaltning for framtida

I Dagbladet 3. april gir Greenpeace et skremselsbilde av norsk fiskeriforvaltning som jeg vil kommentere. La meg først slå fast: norsk fiskeriforvaltning er basert på vitenskapelige råd, og har som et absolutt grunnlag at marine ressurser skal forvaltes bærekraftig.

Norsk fiskeriforvaltning ble i 2007 kåret til verdens beste av University of British Columbia, på oppdrag fra WWF. Undersøkelsen evaluerte 53 kyststater som til sammen står for 96 % av verdens totale fiskerifangst per år.

I forvaltningen av kysttorsk har vi gradvis innført strengere begrensninger med en kombinasjon av redskapsrestriksjoner og områdevern. Havforskningsinstituttet har en løpende overvåkning av effekten av tiltakene, og en egen bredt sammensatt «kysttorskgruppe» tilrår årlig nye reguleringstiltak.

Kysttorsk og nordøstarktisk torsk fanges i blanding i de samme fiskeriene. Målet er et fiske der mest mulig av torskefangsten består av nordøstarktisk torsk. Det vil imidlertid ikke være mulig helt å unngå fangst av kysttorsk uten å stoppe alt kystnært fiske i Norge, både for yrkesfiskere, fritidsfiskere og turister.

Regjeringen må utforme forvaltningstiltak som ivaretar hensynet til både miljø, næring og folk. Greenpeaces medisin vil innebære at alt kystfiske i Norge må stoppes. Det vil være et uforholdsmessig inngrep som ville legge kysten brakk. Derfor må vi gå skrittvis fram.

Rødlista er et nyttig verktøy for å rette fokus mot arter som trenger tiltak. Men Rødlista er statisk og egner seg ikke for de årlige reguleringer av fisket. Det er for eksempel et tankekors at Det Internasjonale Havforskningsrådet (ICES) for 2008 anbefaler fiske på øyepål, en art som er rødlistet. Og kveite blir frarådd kjøpt og spist fordi den på Rødlista er kategorisert som «nær truet» fordi den tidligere har hatt bestandsnedgang. Nå registreres det bestandsvekst av kveite i nord grunnet god og streng norsk forvaltning over mange år. Kveite kan trygt spises.

Jeg undres over at Greenpeace ikke nevner den største utfordringen for å ivareta et bærekraftig fiskeri, det urapporterte fisket i Barentshavet. I dette arbeidet har regjeringen lyktes svært godt.

Gjennom koordinert nasjonalt og internasjonalt arbeid har vi oppnådd en reduksjon av estimert overfiske på torsk fra vel 100.000 tonn i 2005 til 40.000 tonn i 2007.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media