Forvirrende kunnskapssyn

DJUPEDAL: Kunnskapsminister Djupedal ynder å fortelle omverdenen at den nye regjeringen har et helt annet kunnskapssyn enn den forrige regjeringen. I et intervju i Dagbladet 30.12. sier han: «Vi har et bredere kunnskapssyn enn den forrige regjeringen. Kunnskap er både det vi lærer på skolen og det vi lærer av livet. Det betyr at man kan tilegne seg kunnskap på mange måter. Det er derfor vi vil gi mulighet til ungdommer som ønsker å ta en utdanning selv om de ikke har de formelle kvalifikasjonene. Men det skal selvsagt stilles krav til hver enkelt.»Men dette er slett ikke et annet kunnskapssyn enn Bondevik-regjeringen hadde - snarere tvert om. Vi anerkjenner selvsagt at det er flere måter å skaffe seg kompetanse på, og at det bør være mulig å dokumentere at man har den kompetansen som trengs for videre utdanning og arbeid. Derfor støttet vi bl.a. ordningen med «realkompetanse-studenter», vi innførte en rett til yrkesprøving, vi foreslo å utvide ordningen med en «y-vei» til høyere utdanning, vi innførte utvidet rett til videregående opplæring, og vi lanserte programmet «Ny sjanse» for voksne med lese- og skriveproblemer.

MEN DETTE ER ikke det samme som å redusere kravene til kompetanse og kvalifikasjoner. Derfor er vi uenige i det som står i Soria Moria-erklæringen om at «alle elever som har gjennomført 13 års skolegang skal oppnå generell studiekompetanse». Vi har merket oss at Djupedal etter mye kritikk foreløpig har utsatt å gjennomføre dette tiltaket i Soria Moria-erklæringen, og det synes vi er bra. Hvorvidt de gamle og de nye regjeringspartiene til slutt vil ha et felles kunnskapssyn vil bl.a. avhenge av om Djupedal til slutt faktisk gjør det som står i Soria Moria-erklæringen eller om det blir full retrett.