Fosse, Jon

Bibliografi

 • Auge i vind (dikt) 2003
 • Dødsvariasjonar (skuespill) 2002
 • Morgon og kveld (roman) 2000
 • Tre skodespel. Vinter. Besøk. Ettermiddag (drama) 2000
 • Søster (barn) 2000
 • Dikt 1986-2000
 • Natta syng sine songar og Ein sommars dag (skuespill) 1998
 • Eldre kortare prosa (noveller) 1998
 • Fy å fy (barnebok) 1997
 • Nye dikt (dikt) 1997
 • Melancholia II (roman) 1996
 • Nokon kjem til å komme (skuespill) 1996
 • Du å du (barnebok) 1996
 • Dyrehagen Hardanger (barnebok) 1996
 • Nei å nei Hundemanuskripta 1 (barnebok) 1995
 • Melancholia I (roman) 1995
 • Dikt 1986-1992 (dikt)1995
 • Namnet (skuespill) 1995
 • Prosa frå ein oppvekst (kortroman) 1994
 • Og aldri skal vi skiljast (skuespill) 1994
 • Vått og svart (barnebok) 1994
 • To forteljingar (noveller) 1993
 • Olav H. Hauges poetikk (pamflett) 1993
 • Bly og vatn (roman) 1992
 • Hund og engel (dikt) 1992
 • Flaskesamlaren (roman) 1991
 • Hundens bevegelsar (dikt) 1990
 • Kant (barnebok) 1990
 • Naustet (roman) 1989
 • Uendeleg seint (barnebok) 1989
 • Frå telling via showing til writing (essays) 1989
 • Blod. Steinen er (fortelling)1987
 • Engel med vatn i augene (dikt) 1986
 • Stengd gitar (roman) 1985
 • Raudt, svart (roman) 1983