Fosse, Jon

Navn:

Jon Fosse

Født:

1959 i Hardanger

Yrke:

Forfatter og dramatiker

Bosted:

Bergen

Bakgrunn:

Jon Fosse er har vært innom de fleste litteratursjangre. I 1983 debuterte han med romanen «Raudt, svart». Etter det har han skrevet noveller, dikt, essays, barnebøker og skuespill. Det er særlig som dramatiker Jon Fosse er kjent i inn- og utland. Stykkene er satt opp på mer enn 115 scener og oversatt til over 20 språk.

Priser:

St. Olavs Orden 2005

Heddas ærespris (teaterpris) 2003

Norsk kulturråds ærespris 2003

Kulturdepartementets barnebokpris 2001

Melsomprisen 2001

Nordisk Teaterunions dramatikerpris 2000

Nestroy-prisen 2000

Æresmedlem i Det Norske Samlaget 2000

Gyldendalprisen 2000

Kulturdepartementets kunstnarstipend på livstid 2000

Gyldendalprisen 1999

Doblougprisen 1999

Æresmedlem i Norsk Skuespillerforbund 1998

Aschehougprisen 1997

Melsomprisen 1996

Ibsenprisen 1996

Sunnmørsprisen 1996

Samlagsprisen 1994

Nynorsk litteraturpris 1993

Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts pris 1992

Noregs Mållags barnebokpris 1990

Jon Fosse leser fra «Morgon og kveld».