Fotheringay

Rekonstruksjon av en fabel.

CD: Er man svak for engelsk folkrock anno 1968-1972, er det lett se forbi revisjonismen som Fotheringays «forsvunnede mesterverk» - 1970-innspilte «2» - utsettes for her.

Ikke helt «Free As A Bird» heldigvis, snarere nitid historiebevisst rekonstruksjon av mastertapene fra en periode som ble mer kaotisk for gruppa enn noen kunne forutse, med Sandy Denny plutselig på solokarriereavveier omtrent over natta. «2» er et utsøkt eksempel på hvor fruktbart jordsmonn denne fantastiske generasjonen - Fairport Convention, Pentangle, Strawbs etc. - spadde i: Anglosaksisk sangarv med transatlantisk tur-retur-billett, smakfullt krysspolinert med det beste av Byrds’ og Grateful Deads folkrock- og countryvisjoner.

Og av Sandy Dennys stemme kan man simpelthen ikke få nok.