Foto-frimerkene kommer

Fotografier ser vi som regel på i album og på vegger, eller de ligger oppbevart på hyller og i skuffer. Fra og med torsdag 9.9.99 kan vi også klistre dem på brev og kort i form av frimerker med miniatyrbilder som motiv.

Posten gir ut i alt åtte slike merker og et miniatyrark. Utgivelsene er resultatet av jakten på private fotografier i norske hjem. Serien «Bilder fra hverdagen» skal fortelle om vanlige menneskers hverdag i landet vårt gjennom århundret som vi snart legger bak oss.

Motivene på merkene er valgt ut blant i alt 7851 fotografier som publikum sendte inn til Postens og VGs konkurranse tidligere i år.

Ifølge Posten bærer mange av de innsendte fotografiene preg av romantisk lengsel tilbake til en enklere tilværelse med mer fellesskap og nøysomhet. Det preger da også de åtte bildene som gjengis i miniatyr på frimerke.

Fotografiet som vant frimerkekonkurransen, Hesteskyss, ble innsendt av Arne Mjåland fra Birkeland.

Det viser ferjetrafikk over Nidelva i Aust-Agder cirka 1900. Blant de øvrige motivene er det situasjoner fra både arbeid og fritid.

Hvert av de åtte motivene utgis som enkeltmerker. I tillegg kommer et eget miniatyrark med de samme bildene. Arket trykkes i et opplag på 500.000.

For frimerkesamlere blir nok utgivelsen viet litt ekstra oppmerksomhet. Det er første gang i dette århundret at det er mulig å få et førstedagsstempel med bare ni-tall.

(NTB)

VINNEREN: Fotografiet som vant frimerkekonkurransen viser ferjetrafikk over Nidelva i Aust-Agder cirka 1900.