Fotobevis mot Hamsun var retusjert

Oslo (NTB): Et kjent bilde av Knut Hamsun med solkors på jakkeslaget ble brukt som bevis i rettsaken mot ham etter krigen. Nå viser det seg at bildet er retusjert. Solkors-merket er tegnet inn på fotografiet, skriver Aftenposten søndag.

Fotografiet, som ble trykket i den svenske avisen Dagens Nyheter i mars 1948, var dokument 55 i Høyesteretts ankebehandling av søksmålet som førte til endelig erstatningsdom mot Hamsun 23. juni 1948. Bildet ble brukt som bevis på at forfatteren var NS-medlem, og spørsmålet flere stiller seg er: Ville Hamsun blitt dømt om han ikke var NS-medlem?

Oppsiktsvekkende

Det er journalist Nils Rømming som avslører retusjeringen av bildet i en kronikk i søndagens Aftenposten. Avisa følger saken opp på reportasjeplass.

Rømming mener selv at bildet etter alt å dømme er en ren forfalskning. Jurister, historikere og litterater Aftenposten har vært i kontakt med, vil ikke uten videre gå god for en slik antakelse, men finner retusjeringen oppsiktsvekkende nok.

- På meg virker det som om merket er tegnet inn på bildet. Det kan ha vært et merke der fra før, og som er fikset på, eller det kan være laget et helt nytt merke. Den tekniske kvaliteten er mye bedre enn omgivelsene rundt. Skyggen fra merket virker også unaturlig, sier Bjørn Høgrann. Han er erfaren fotograf og høyskolelektor og har vurdert bildet på Aftenpostens anmodning.

Sikker NS-sympati

- Det er nærliggende å tenke seg at en bildemanipulasjon kan ha vært et forsøk på å gripe inn i Høyesteretts ankebehandling og influere på domsavgjørelsen, sier Hamsun-forskeren professor Atle Kittang. Men han innrømmer samtidig at det er spekulasjon fra hans side.

- Jeg har faktisk aldri stusset over bildet av Hamsun med NS-merket, kanskje fordi hans politiske sympati for NS ikke har vært gjenstand for tvil, forklarer Kittang. Han mener Hamsuns standpunkt i forhold til Nazi-Tyskland er greit avklart og dokumentert.

Knut Hamsun erklærte seg som «Quislings mann». Men Nobelpris-vinneren i litteratur hevdet hardnakket at han aldri hadde meldt seg inn eller betalt kontingent til Nasjonal Samling.

STRID OM SOLKORS: Er merket retusjert for å vise det bedre, eller var det ikke noe merke der i det hele tatt?