Suksess: «Fotografiska i Stockholm har blitt en stor suksess», skriver artikkelforfatterne, og vil ha et slikt hus i Oslo også. Arkivfoto: John T. Pedersen
Suksess: «Fotografiska i Stockholm har blitt en stor suksess», skriver artikkelforfatterne, og vil ha et slikt hus i Oslo også. Arkivfoto: John T. PedersenVis mer

Fotografiet trenger en storstue

Fotografiska i Stockholm er blitt en stor suksess.

Karianne Bjellås Gilje tar i Dagbladet 25. juni til orde for et nasjonalt fotografisk museum i Oslo. Gilje konstaterer at Oslo mangler det som Stockholm og andre europeiske hovedsteder nå har, en fotografiets storstue som bringer fotografiet til folket og folket til fotografiet.

Den fotografiske stiftelsen Stiftelsen Se jobber for realiseringen av et fotografisk kraftsenter i Oslo, et hus som favner bredt og inkluderende, hvor fotografiet som uttrykksform forvaltes og presenteres med respekt og kompetanse.

Med bred ryggdekning i det fotografiske miljøet i Norge, hvor Leif Preus sammen med noen av landets mest anerkjente fotoaktører har bidratt til stiftelsens etablering, har vi jobbet kontinuerlig for å forankre visjonen overfor ansvarlige politikere på flere nivå.

Alt tilsier at et slikt hus har livets rett også i Norge, og i Oslo. Aktørene innen fotografi er mange og aktiviteten høy. Årlige begivenheter som Gullsnitt, reklamefotografenes landsdekkende konkurranse, Årets Bilde og Dokumentfestivalen i regi av Pressefotografenes Klubb og Norsk Journalistlag, må i dag leie andre kultursektorers lokaler.

Når utstillingen World Press Photography of the Year besøker Norge, er også det i lånte lokaler. Da Stiftelsen Se i samarbeid med Miljøverndepartementet arrangerte en nasjonal fotokonkurranse, stilte Norsk Teknisk Museum med utstillingslokaler. Noen av de mest besøkte fotoutstillingene er det i dag Nobels Fredssenter som viser.

Eksemplene er mange flere, og de viser at behovet for et eget fotografisk hus er stort. Det er uverdig at en så viktig kulturell gren som fotografiet i alle anledninger blir en leilending hos andre kulturaktører.

Fotografiska i Stockholm har blitt en stor suksess over all forventning, med en forretningsmodell som viser at en kommersiell suksess for et slikt hus er mulig. En drift som i hovedsak baserer seg på egeninntekter, bør kunne være et glimrende incentiv for å lykkes med et slikt hus også her.

Huset må være publikumsvennlig, tilrettelagt på en måte som gir høy trivsel og dermed mange besøkende. Hvis vi ser til kulturhus vi ønsker å sammenlikne oss med, vil en beliggenhet i Oslo være naturlig.

La det skje! La oss tenke stort! Det handler om en potent gjennomføringsvilje, fusjonen av visjonære evner og kompetent handlekraft. La oss skape et hus som kan gi fotografiet den plassen det fortjener som kulturbygger og kulturformidler i det norske samfunnet!