Fotomuseet ved en skillevei

FOTOMUSEUM: Debatten om Preus museums profil dreier seg ikke om kosmetiske forandringer, slik direktør Jonas Ekeberg fremstiller det i Dagbladet 26. november. Å si at bildesamlingen nå er «noe høyere» prioritert, er en besynderlig omskrivning av det faktum at fotomuseets historiske gjenstandssamling er fjernet og at det er gjort dramatiske inngrep i Sverre Fehns museumsarkitektur.Jonas Ekeberg har lagd feil museum ut fra forutsetningene. Han overtok blant annet Europas fineste fotografiske gjenstandssamling. I stedet for å fokusere på fotomuseets fortrinn har han latt seg inspirere av andre fotografiske museer som ikke har noen gjenstandssamling, men som i stedet legger vekt på en bildemessig og kunsthistorisk framstilling av fotohistorien.

EKEBERG «utforsker» nye måter å formidle samlingene på ved å pakke ned halve museet, demontere Fehns innredning og lage en ny basisutstilling begrenset til fotografier som hverken innholdsmessig eller presentasjonsmessig har imponert noen jeg vet om. Det nye museet ligner en ruin, hevdet dr. philos Rune Slagstad i Morgenbladet 2. september - og snøballen begynte å rulle.Så godt som alle som har uttalt seg i saken, reagerer på endringene Ekeberg har gjennomført. Ekeberg nekter å ta dette innover seg. Fylkesrådmann Halvard Kausland i Vestfold fylkeskommune har ifølge Ekeberg ikke noe med å blande seg (fylkeskommunen betalte store deler av det museet Ekeberg har fjernet). Fotograf Leif Preus, som grunnla museet, burde i følge Ekeberg bare være glad for at en ung kurator som ham overtar med nye og friske grep.

MITT INNTRYKK etter å ha innhentet kommentarer fra Leif Preus i denne saken er at han er dypt rystet og skuffet over den hårreisende dårlige forvaltningen Europes fineste fotosamling er gjenstand for. Leif Preus er kanskje den nålevende fotograf som objektivt sett har gjort mest for norsk fotografi. Uten hans innsats ville vi ikke hatt noe nasjonalt fotomuseum. Ekebergs feilslåtte museumsprofil og hans nedlatende holdning overfor Leif Preus er ikke noe vakkert syn, men føyer seg inn i det politisk korrekte fotokunstmiljøets dårlig skjulte forakt for Preus idé om hva et fotomuseum bør være.