OMSTILLING: Den norske bensinstasjonsnæringen står overfor store utfordringer, og morgendagens bensinstasjon vil neppe se slik ut. Illustrasjonsfoto:Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
OMSTILLING: Den norske bensinstasjonsnæringen står overfor store utfordringer, og morgendagens bensinstasjon vil neppe se slik ut. Illustrasjonsfoto:Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Debatt: Klima

Fra bensinstasjon til energistasjon

Det er nødvendig med store investeringer i utviklingen av nye verdikjeder og ny infrastruktur for å tilby forbrukerne mer klimavennlig energi.

Meninger

Det foregår en omfattende omstilling av den norske bensinstasjonsnæringen. Veien fra bensinstasjoner til energistasjoner legger til rette for at næringen kan spille en avgjørende rolle når det gjelder målet om reduserte klimautslipp fra transportsektoren. Stortinget skal om kort tid behandle regjeringens melding om handel.

VIRKE-LEDER: Iman Winkelman.
VIRKE-LEDER: Iman Winkelman. Vis mer

Handelsnæringen spiller en viktig rolle i myndighetenes arbeid med å oppnå reduserte klimagassutslipp. Utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller, økt satsning på gjenbruk og bevisst valg av klimavennlige leverandører er blant tiltakene virksomhetene innen handel kan iverksette for å nå regjeringens mål om et lav- og nullutslippssamfunn.

Bensinstasjonsnæringen utgjør en viktig del av handelsnæringen og har en årlig omsetning på nær 48 milliarder kroner og består av et landsomfattende forhandlernett med over 1800 utsalgssteder. Når vi vet at transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og at veitrafikk er den viktigste årsaken til transportutslipp, representerer bensinstasjonsnæringen en av bransjene med størst indirekte utslippsreduserende potensial:

En tydelig og nødvendig ambisjon om å redusere utslippene fra veitrafikk lar seg ikke realisere uten at man i større grad tilbyr utslippsreduserende drivstoff som bidrar til klimakutt. Det er vanskelig å se for seg at det er andre enn bensinstasjonsnæringen som i framtida skal være nordmenns viktigste leverandør av energi. Til forskjell fra tidligere, er det imidlertid avgjørende at den energien bidrar til reduserte – ikke økte – utslipp. Her er næringen godt i gang, og over tid vil økt bruk av biodrivstoff bidra til utslippsreduksjon.

Gjennom en fersk undersøkelse fra Norsk elbilforening kommer det fram at den største barrieren mot anskaffelse av elbil er rekkeviddeangst. Liknende funn presenteres i en rapport fra Transportøkonomisk Institutt der lange ladetider og begrenset tilgang på ladeinfrastruktur trekkes fram som et siste, gjenværende hinder for full overgang til elbiler i personbilmarkedet.

Bensinstasjonsnæringens viktigste konkurransefortrinn er, og har alltid vært, nær beliggenhet til der folk ferdes. Dette, i kombinasjon med den pågående satsningen på utvidet tilbud av ladeinfrastruktur, er avgjørende for å lykkes med å konvertere en økt andel av dagens bilpark i mer miljøvennlige kjøretøy.

Bensinstasjonsnæringen gjennomgår en krevende omstilling knyttet til det grønne skiftet. Det er nødvendig med store investeringer i utviklingen av nye verdikjeder og ny infrastruktur for å tilby forbrukerne mer klimavennlig energi. Samtidig er overgangen fra bensin- til energistasjoner nødvendig dersom de norske klimagassutslippene fra veitrafikk skal ned. Vi forventer at Stortinget også legger vekt på dette i sin kommende vurdering av regjeringens stortingsmelding om handel.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.