Fra den sekulærprogressive venstresidas parnass

Svarer Hallgrim Bergs angrep på science fiction-anmeldelsen av Hanne Nabintu Herland.

RESPEKT: Hallgrim Berg har lest min kronikk om Hanne Nabintu Herlands «Respekt», og misliker det han leser, skriver artikkelforfatteren. Foto: Hallgeir Opedal
RESPEKT: Hallgrim Berg har lest min kronikk om Hanne Nabintu Herlands «Respekt», og misliker det han leser, skriver artikkelforfatteren. Foto: Hallgeir OpedalVis mer

NABINTU: Hallgrim Berg har lest min kronikk om Hanne Nabintu Herlands «Respekt», og misliker det han leser. Særlig reagerer han på min karakterisering av Respekt som fiksjon, ikke som en debattbok.

«Dette er den gamle teknikken frå den sekulærprogressive venstresida, der dei er så vante til å trykke andre ned at dei sjølvsagt ikkje fattar kva som skjer når nokon frå den andre sida fortel si historie. Og som attpåtil opplever salssuksess», skriver Berg.

AKKURAT HVORDAN jeg skal ha undertrykket Herland er jeg ikke helt sikker på. En ting er at mine egne maktmidler er svært begrensede, en annen ting er at Herland selv ikke later til å føle seg spesielt undertrykt.

«Jeg mener Tømte fortjener ros. Han har gjort noe så sjelden som å tenke 'ut av boksen' i dette ellers så konforme landet, og problematiserer litterære grep på en måte som ingen hittil har gjort. Tømte presenterer et kritisk nytenkende blikk på bestselgeren RESPEKT som berører flere elementer som jeg har forundret meg over at ingen har kommentert før», skriver hun på sin Facebook-side.

BERG RAMSER opp en mengde ting jeg ikke diskuterer i kronikken min. Det har han rett i at jeg ikke gjør. Fordi:

Herlands bok påstår at det er borgerkrig i Norge, at de som vil holde fast på tradisjoner og gamle kulturidealer blir «drept. Hugget ned», at det står giljotiner i gatene, og at man ikke kan sitte ute om kvelden av frykt for å bli overfalt av banditter.

Mitt ganske enkle poeng er som følger: dette er ikke sant. En tekst som hevder noe så åpenbart uriktig, er et dårlig utgangspunkt for en seriøs diskusjon og kan ikke forventes å bli tatt på alvor som debattbok. Når såpass ville påstander blir satt fram i fullt alvor, svekker det troverdigheten også til de øvrige påstandene som legges fram i boka, inkludert alle punktene Berg ramser opp.

MEN HVA om påstanden om krig ikke er ment å tas alvorlig, men som en metafor? I så fall er det en temmelig smakløs metafor, i en tid der terrorhandlinger blir utført mot barn av noen som faktisk mener at Norge er i borgerkrig på ordentlig. Et annen spørsmål som melder seg, er hvor mye av det andre som står i boka som i så fall er metaforer. Da blir det vanskelig å vite hva som er sant, og hva som er kreative overdrivelser.

Jeg har ingenting imot kreative overdrivelser, så lenge man vet hva som er hva. Der er derfor jeg mener Respekt bør behandles som satirisk fiksjon.

Even Tømte
Even Tømte Vis mer