Fra en trolldomssak i Vardø

Dette er et utdrag fra en rettsprotokoll ved Vardø tingsted i 1653, og beskriver skjebnen til «heksa» Maritte Andersdatter:

«Maritte var fra Rødøy på Helgelandskysten. Hun hadde vært tjenestejente på Senja før hun kom til Finnmark, der hun ble gift med fisker Oluff Rasmussen. Fra forhøret lille julaften 1652 går det frem at hun frivillig bekjenner at hun har lært sin trolldom hos kvinnen Eli på Senja. Etter å ha inngått en djevlepakt med Satan fikk hun tildelt tre tjenende demoner, to som hun brukte til å ri gjennom luften med, og en som hun brukte til å gjøre ondt med. På Senja drepte hun en mann ved å sette trolldom i mannens øl, hvorpå han straks falt om og døde. I Vardø forhekset hun Jon Jonssens skip fra Bergen slik at det forliste ved Kiberg i september 1651. Under trolldomsaksjonen mot skipet hadde hun og seks andre heksekvinner fra Vardø og Ekkersøy skapt seg om til en stor brottsjø som styrtet skipet. Hun var også med på å lage vinterstormen i Vardø i 1852. Maritte og de andre reiste stormen mot lensherren, da han ikke ville la dem slå så mye høy de ville på fastlandet. De hadde vinden i en sekk og slapp den løs. Stormen gjorde stor skade i Vardø. Etter å ha startet stormen brøt kvinnene seg inn i kjelleren til sorenskriveren der de om natta drakk vin og mjød.

Domsslutning: Maritte straffes på hennes kropp til ild og bål, Vardø 22. januar, for å ha gitt fra seg Gud og besvoret seg til Djevelen og tjent ham, og ved hans kunster og omgjengelse gjort adskillig ondt både mot Gud og mennesker. Retten legger også til at det er unødvendig med vitner siden hun selv har tilstått.»