Fra konger og profeter

Du har muligens hatt en mistanke om det lenge, men nå er det statistisk bevist: Du er av kongelig slekt. Det er for så vidt jeg også, og med oss alle andre nordmenn.

  • Det er John Chang, en statistiker på Yale University, som har regnet på saken. Utgangspunktet er, som kjent er, at hver av oss har to foreldre, fire besteforeldre, åtte oldeforeldre - og så videre.
I dette tilfellet betyr dette «og så videre» at går vi tilbake førti slektsledd, har vi alle en billion tipp-tipp-og-trettifem-ganger-tipp-oldeforeldre. Førti slektsledd er cirka 1000 år.

  • Problemet med det tallet er at en billion, eller en million millioner, er langt flere mennesker enn det noen gang har levd på denne planeten.
Det er 200 ganger flere enn det bor på Tellus i dag. Og i år 1000 var vi som kjent færre enn nå, ikke flere. Regnestykket går ikke opp.

  • Forklaringen er enkel: våre stamfedre og mødre ville dukket opp mange ganger og steder på slektstreet, hadde vi kunnet rekonstruere det.
Hvis antallet potensielle stamfedre i år 1000 var en billion, mens antallet levende mennesker den gang var en milliard, ville hver person måtte stå på tusen steder i ditt slektstre. I snitt. Kall det gjerne innavl, hvis vi ser stort på begrepet. Noen ville stå flere ganger, andre færre, men statistisk ville alle være på plass. Så du har ikke bare Olav den hellige i slekta, du har også Karl den store, og keiser Augustus. Fikk Judas noen gang barn, har du nok ham der også.

  • Statistiker Chang har beregnet at vår første felles tipp-tipp-osv. må ha levd rundt 1400.
Alle europeere slekter fra henne. Går vi lenger tilbake i tid, blir det stadig flere slike fellesbesteforeldre, i år 1000 gjelder følgende tall: 80 prosent av dem som levde den gang, er våre felles stamfedre, med stolt plass på hver enkelt av oss sitt slektstre. 20 prosent har dødd ut.

Changs modell har en svakhet: den forutsetter at alle har like stor sannsynlighet til å gifte seg med alle i området som vurderes. Og på tross av Ari og Märtha, og andre Askeladder: Forutsetningen holder ikke helt i et klassesamfunn. Men det skyver bare punktet for felles slektskap noe tilbake i tid, det motbeviser det ikke.

  • Og det betyr at vi alle, høyst sannsynlig, stammer fra profeten Muhammed. I år 1200 skal datteren av emiren av Sevilla, som var av profetens slekt, ha konvertert til kristendommen, melder tidsskriftet Atlantic Monthly.
Hun fikk barn, og som igjen fikk barn. Etter modellen må de ha spredd seg over Europa. I dag stammer ikke bare du, jeg og Carl I. Hagen alle fra Muhammed. Det gjør også Jean-Marie Le Pen. Man kan jo bli tolerant av mindre.