Fra misjon til marked

Ellen Horn skulte ikke til partibøker da hun utnevnte nytt styre i NRK. Hun dro til skikkelig.

Styret er i seg selv en kulturrevolusjon. Forduftet er det Hans Fredrik Dahl kaller «-den rette, norske blandingen av kristendom, nynorsk og distrikt». Eksempelvis går misjonsalliansens generalsekretær Nils-Tore Andersen ut, og inn kommer Glamox-direktør Christian Thommessen. For dem som husker 80-tallet, var han en av sjefjappene som media elsket å hate.

  • Det nye styret i NRK er ikke bare apolitisk, det er et markedsstyre som i enhver annen bedrift. I dagens konkurransesituasjon kan man forstå det behovet, men NRK er ikke en hvilken som helst bedrift. Selve begrunnelsen for NRK er hensynet til norsk språk og norsk kultur. Derfor er det påfallende at sterkt profilerte kulturmennesker mangler i det nye styret. Anne Carine Tanum leder en kulturbærende bedrift, og Else Bugge Fougner er et bredt engasjert samfunnsmenneske. Christian Thommessen, Hilde Sjurelv, Stig Herbern og Torger Reve er selvsagt kompetente, men ikke akkurat tydelige kulturprofiler. En utøvende kunstner som kulturministeren burde kunne ha sporet opp noen slike.
  • Om kulturprofilen er svak, så er nok mange lettet over at en så viktig institusjon som NRK får et profesjonelt styre. Mens den gamle styreformann Kåre Willoch uttalte seg friskt og freidig om det meste, synes Torger Reve å ha rollefordelingen klarere for seg. Hans viktigste oppgave nå blir å avklare på hvilke premisser en ny kringkastingssjef skal velges. Tradisjonelt har regjeringen i praksis utnevnt, mens Reve tydelig har signalisert at styret vil ha sterk og avgjørende innflytelse på hvem som blir valgt.
  • Spekulasjonene om hvem som kan bli ny kringkastingssjef etter Einar Førde må nå ta en ny vending. Kristin Clemets kandidatur er ikke svekket av denne styreutnevnelsen. Hun satt i regjering med Bugge Fougner, og siviløkonomen Clemet deler forståelsessfære med økonomene i styret.
  • - Det endelige brudd med politiske utnevnelser til NRK, sier Torgeir Reve om utpekingen av nytt styre. En ørliten tvist på det hele er at den kommersielle kanalen TV2 også har fått ny styreformann, Harald Norvik. Han har bred bakgrunn, også som politiker. I Arbeiderpartiet.