Fra Morgenbladet til nordisk magasin

Truls Lie selger Morgenbladet etter 10 år som eier og sjefredaktør og planlegger å ha en ny, nordisk månedspublikasjon i salg i løpet av våren.

Verken Lie eller Morgenbladets ansatte ville i går kommentere NRK/Kulturnytts melding om at Lie selger seg ut på grunn av harde konflikter med de ansatte. Lie røper derimot at han for tida er i Paris for å forberede en ny publikasjon.

- For meg betyr kultur et utvidet, europeisk kulturbegrep med kulturblikk på økonomi, samfunn, teknologi, modernisering og alt det der. Det kommer jeg fortsatt til å skrive om, og satser på å jobbe fram en månedlig, nordisk publikasjon i løpet av våren, sier han.

- Når regner du med at Morgenbladet er solgt?

- Vi er i forhandlinger og nær en løsning.

- Er den potensielle kjøperen en norsk eller utenlandsk enkeltperson eller gruppering?

- Ingen kommentar.

Redaksjonssjef Håkon Gundersen i Morgenbladet sier at de ansatte ikke aner om en eventuelt ny eier har planer om å forandre Morgenbladets innhold, form eller frekvens.

- Framstillingen av uoverensstemmelsene som årsak til at jeg trekker meg ut, er ute av proporsjon, sier Truls Lie. - Jeg har fått etablert Morgenbladet som en reflektert kulturavis i Norge og opplever at min gründergjerning er fullført. Nå finner jeg det riktig å gå videre med nye, spennende prosjekter.