Fra rampelys til Cyberspace på 100 år

Norsk Skuespillerforbund har god grunn til å feire seg selv. Med sine 100 år er dette et av verdens eldste fagforbund for kunstnere.

Forbundets aller eldste æresmedlem, Per Aabel og et av de aller ferskeste, Liv Ullmann, var blant de hederligste av alle hedersgjestene da forbundet lørdag ettermiddag inviterte til offisiell jubileumsmarkering. Aabel har vært medlem i nesten 70 av forbundets 100-årige historie, mens Ullmann ble utnevnt til æresmedlem tirsdag. Dette til tross for at hun tilhørte utbryterne som for 20 år siden dannet Skuespillerforeningen av 1978, som ble oppløst for knappe to år siden.

Stas

- Nå er vi med igjen, og med stor glede, sier hun.

- Da jeg var ung, var det en ære i seg selv å få bli medlem i forbundet. Forutsetningen var at man måtte ha vært fire år ved ett teater og ha den femte teaterkontrakten på hånden.

- Det var et svært aktivt forbund og det var stort for oss, fordi det var på disse møtene vi fikk møte de store skuespillerne, sier Ullmann.

Lørdag var det hun selv som var ett av midtpunktene blant kjente og mindre kjente skuespillerkolleger, samt representanter for en lang rekke kulturinstitusjoner, forbund og kulturmyndigheter.

100-årsjubilanten feirer seg selv tre dager til ende. På selve jubileumsdagen tirsdag ble fem nye æresmedlemmer utnevnt: Foruten Ullmann, skuespiller Liv Dommersnes, dramatiker og forfatter Jon Fosse, skuespiller Grete Nordrå, museumsleder på Teatermuseet Trine Næss og skuespiller og instruktør Karen Randers-Pehrson.

Internasjonalt

Lørdag var det offisiell jubileumsmarkering med taler, hyllester, gaveoverrekkelser og kulturelle innslag. Søndag er det fest for skuespillerne.

Jubilanten ble i en lange rekke med hilsener hyllet for å være et profesjonelt forbund som har kjempet for medlemmenes sak uten å miste det store bildet av syne.

Istedenfor gaver ønsket forbundet tilskudd til sitt Solidaritetsfond som gir tilskudd til støttetiltak for teaterinstitusjoner i utviklingsland, blant andre Uruguay, Mexico, Mosambik og Burkina Faso.

- Solidaritetsfondet viser at Skuespillerforbundet har et videre perspektiv på sin virksomhet og at det holder vinduet åpnet til verden, sa Reidun Berg fra Fond for utøvende kunstnere i sin hilsen.

Cyberspace

Den gangen forbundet ble dannet i 1898 med Sigvard Gundersen som formann og 22-årige Johanne Dybwad som nestformann, var kampsakene pensjonskasse for skuespillere, sykehjelp og sikre kontraktsforhold.

- Ikke så ulikt de sakene vi driver med i dag, sier dagens leder, Bernhard Ramstad. I dag er de viktigste kampsakene nye overenskomster på alle områder som nye medier har skapt, sikre skuespillernes rettigheter ved videreutnyttelse, for eksempel på cd-rom, samt etterutdanning av skuespillere, sier Ramstad.

(NTB)