Fra retorikk til politikk

ARILD HERMSTAD,

daglig leder i Framtiden i våre hender, stiller tre viktige spørsmål til meg som miljøvernminister i Dagbladet (23.6.). Han sier seg vel forsynt med offensiv retorikk og spør hvordan jeg skal gjøre lovende målformuleringer om til synlig politikk på områdene forbruk, klima og vern.

Hermstad viser til at ressursforbruket i de rike land må ned til en tidel dersom verdens fattige skal kunne dekke sine behov på en økologisk bærekraftig måte. Jeg har sagt at miljø- og utviklingspolitikk er viktig for meg, og må ses i en sammenheng. Det er en stor utfordring å sikre at produksjon og forbruk blir bærekraftig. Vi må hindre at avfallsmengder og bruk av kjemikalier øker i takt med forbruksveksten. Jeg tror folk flest ønsker å gjøre «grønne valg», og her må også staten gå foran med et godt eksempel.

Som miljøvernminister kan jeg gjøre det lettere for forbrukere å være miljøbevisste. Et eksempel er at vi nettopp har fått en egen lov om rett til miljøinformasjon, som vi gjerne ser at folk benytter seg av.

HERMSTAD ETTERSPØR

løsninger som kan snu økningen i CO2-utslipp til reduksjon. Regjeringen jobber aktivt med å redusere utslipp av CO2. Vi har nettopp lagt frem forslag til et kvotesystem som skal redusere utslipp globalt. Samtidig jobber vi blant annet med en omlegging av avfallspolitikken og en rekordstor satsing på miljøvennlig energi som skal redusere utslipp.

Det tredje spørsmålet er hvorvidt jeg vil sørge for økte bevilgninger til barskogvern og andre viktige miljøoppgaver. Sem-erklæringen har allerede slått fast at skogvernet skal økes.

Sammen med skogeiernes organisasjoner, skogindustrien og miljøorganisasjoner har departementet utarbeidet en strategi for hvordan skogvernet skal økes. Stortinget sluttet seg til denne strategien i 2003. Områder med høy verneverdi skal vernes. Gjennom frivillig vern, samt en økning i vern av statens skoger vil konfliktene også reduseres.