Framgang for Dagbladet

Dagblad-konsernet er i framgang, og fikk et resultat før skatt per andre tertial på 50 millioner kroner. Det er en økning på 44,3 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Resultatet før skatt i andre tertial ble på 45,3 millioner kroner, en forbedring fra i fjor med 32,8 millioner kroner.

Alle virksomhetsområder i konsernet har framgang, og driftsresultatet per andre tertial er på 51,7 millioner kroner, mot 23,1 millioner kroner i fjor. I andre tertial ble driftsresultatet 42,9 millioner kroner, mot 24,4 millioner kroner i fjor. De viktigste årsakene til det forbedrede driftsresultatet er prisøkning og journaliststreik i fjor.

Hittil i år har Dagblad-konsernet hatt driftsinntekter på 359,2 millioner kroner.

(NTB)