Framsynt på Høvikodden

I går ble Gavin Jantjes ansatt som ny kunstnerisk direktør for Henie-Onstad Kunstsenter, og det er mange grunner til å tro at den 49-årige sørafrikaneren blir en sentral skikkelse i framtida for både institusjonen og norsk kunstliv. Hans utstillingsprogram vil riktignok ikke eksponeres før i 1999, men med sin internasjonale erfaring som foreleser, forfatter, kurator, rådgiver - og ikke minst som kunstner - står han særdeles godt rustet for oppgaven.

  • Billedkunstneren Gavin Jantjes gjorde i alle fall et sterkt inntrykk, da han for 21 år siden stilte ut sine samfunnskritiske serigrafier på samme sted som nå stiller en sjefsstol til rådighet for ham. Den gang sto særlig kampen mot apartheid på den kunstneriske dagsordenen for grafikeren fra Cape Town, som da hadde fått sin videreutdanning på Kunsthøyskolen i Hamburg og var virksom i Hansabyen. Sørafrikanske myndigheter tålte imidlertid ikke Jantjes' billedkritiske brodd på fjern europeisk grunn. De ga ham forbud mot å vende tilbake med den tredjerangs identitet som var innskrevet i passet: svart medlem av den hvite rasestaten.
  • Jantjes' hustru er tysk, og dette sikret kunstneren statsborgerskap i hennes land. I 1982 flyttet familien til Storbritannia, og der begynte han å dele kunstnerskapet med en aktiv rolle som kunstformidler. Jantjes ble blant annet valgt til viktige poster i British Council og det kjente utstillingsstedet Whitechapel Gallery, der begynte et langvarig arbeid for minoritetenes kultur. Han klarte etter år med kløkt og tålmodighet å få gjennomslag for en reform som forplikter statlige institusjoner til å utforme programmer for kulturelt mangfold. Ikke ved å henvise til prisipper om kvotering, men gjennom å komme med argumenter om at alle befolkningsgrupper besitter sans for og har rett til kunstnerisk kvalitet.
  • Siden har den lavmælte Jantjes hatt flere høye verv og framtredende læreroppdrag innenfor engelsk og internasjonalt kunstliv, og samtidig opprettholdt et markant kunstnerskap. Det siste vil han legge til side når kreftene skal settes inn i utstillingsvirksomheten på Henie-Onstad-senteret, men det gir ham en viktig basis for å komme i god dialog med norske kunstnere. Hans internasjonale nettverk - med Moderna Museets David Elliot og Lars Nittve på Louisiana som sentrale nordiske kontakter - er en annen styrke hos Gavin Jantjes, som likevel først og fremst ser samtidskunst i et nødvendigglobalt perspektiv.