Framtidas fly

KAMPFLY: I Dagbladet 15/11 er Luftkrigsskolens høyskolelektor Ole Jørgen Maaø skeptisk til om jeg har tilstrekkelig grunnlag for min påstand om at det er luftforsvarsjagere Norge først og fremst trenger. Særlig tviler han på om FFIs kampflyanalyse fra 1974, som jeg refererer til støtte for mitt syn, fortsatt er relevant. «Det relative forholdet mellom kampfly og andre militære kapasiteter har endret seg radikalt siden da - i kampflyets favør» sier Maaø, før han paradoksalt nok konkluderer som jeg, med at avskjæring (luftforsvar) allikevel trolig blir den viktigste rollen.

MAAØ UTELUKKER viktige poeng i sin analyse som - slik jeg ser det - understøtter konklusjonen om at det først og fremst er en luftforsvarsjager vi ser etter: Det finnes i dag førerløse fly, droner, som kan levere presisjonsvåpen mot mål på bakken uten å risikere livet til jagerflypiloter det har tatt år og kostet millioner å utdanne. Piloter er dessuten mennesker med pårørende som representerer et mye større tap og en mye større politisk kostnad enn tapet av en teknisk innretning som en drone. Det finnes også langtrekkende presisjonsvåpen som kan ramme mål på bakken fra uskytingsramper på bakken eller fra overflatefartøyer eller undervannsbåter. Dermed er det ikke noen tungtveiende grunn til at vi også skal investere i kompliserte jagerbombere for å gjøre den samme jobben. Jeg har, av samme grunn, også antydet at JSF kanskje blir siste generasjons bemannede jagerfly i bakkeangrepsrollen, og at jeg ikke er sikker på om det er riktig av Norge, med våre begrensede ressurser, å være med på det løpet helt til slutt.

I luftforsvarsrollen er det derimot ingen systemer som i overskuelig framtid kan erstatte det bemannede jagerflyet. Og kampflyanalysens konklusjon med hensyn til konsekvensene for striden på bakken av ikke å ha luftforsvar står fast. Det synes derfor logisk for meg at det må være god økonomi å reservere det lille antall jagerfly vi tross alt får råd til til luftforsvarsrollen, framfor å risikere dem i en rolle så mange andre kan utføre like, eller nesten like, godt.

JEG HAR for øvrig, i likhet med f.eks Generalinspektøren for Luftforsvaret, hevdet at alle tre kandidater, rent luftoperativt, er gode nok for Norges behov. Det er derfor andre faktorer enn de rent luftoperative som vil bli avgjørende, slike som innkjøpspris og levetidskostnader, industripolitiske- og sikkerhetspolitiske hensyn.