Frank som stuntpoet

FRANK SINATRA var ingen skribent. Han skrev verken prosa eller låttekster - med noen ytterst få unntak. Han uttrykte seg gjennom sang, skuespill og som en mytisk figur i sin samtids underholdningsliv. Hans liv er - som det framgår av Terje Thorsens anmeldelse - den rene roman. I sine beste filmroller - for eksempel «Mannen med den gylne arm», «Herfra til evigheten», «Suddenly» og «The Manchurian Candidate» - gjenskaper han sine roller med en dikters innlevelsesevne. Men ord uttrykker han først og fremst som vokalist. Sinatra erobret tekstene på en enestående måte. Han var en slags lyrisk sangfugl som kunne gi den mest klisjéfylte slager en dybde du ellers bare finner hos store poeter.

I SIN BOK «From a Whisper to a Scream» - en analyse av populærmusikkens største stemmer - nevner Barney Hoskyns Frank Sinatra side om side med Billie Holiday og mener disse to er selve kolossene i fortolkningen av den store, amerikanske slagertradisjonen. Han nevner også at Sinatra framholdt Holiday som sin absolutt største, musikalske inspirasjonskilde. Hoskyns mener nettopp disse to klarte å forvandle lette melodier og tekster til «utsøkte, eviggyldige miniatyrer om tap og oppstemthet». Sinatra gjorde dette ikke bare med sin intonasjon, sin berømte timing, sin veksling mellom lange toner og korte utbrudd, men gjennom sin innlevelse i ordenes betydning.

SLIK BLE Sinatra større enn alle sine kolleger. Han kom til å representere følelser lyttere over hele kloden kjente igjen. Hoskyns nevner hvordan melankoli er en forutsetning for livsglede. Sinatra skaper disse kontrastene bedre enn noen andre. «Sinatras enestående røst er en stemme som gir verdighet til ensomheten, som ikke bare gjør den mulig å holde ut, men positivt romantisk,» skriver Hoskyns. Slik fungerer også spennet i Sinatras repertoar; i det ene øyeblikket en suverent svingende «I\'ve Got the World on a String», i det neste er han nesten uutholdelig alene i «In the Wee Small Hours of the Morning».Når Sinatra tolker sine tekster, gjør han det som om det er han selv som har gjennomlevd dem og skrevet dem. Ikke nok med det: Det høres nesten ut som om han dikter dem her og nå - på styrten. Altså en stuntpoet - av beste merke.