FRAVÆRSGRENSEN: De eneste elevene som står igjen med negative konsekvenser er de som regelmessig skulker enkelttimer av ren latskap. Disse vil nå få et spark i rumpa og må møte opp i timene vi skattebetalere betaler for, skriver forfatteren. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
FRAVÆRSGRENSEN: De eneste elevene som står igjen med negative konsekvenser er de som regelmessig skulker enkelttimer av ren latskap. Disse vil nå få et spark i rumpa og må møte opp i timene vi skattebetalere betaler for, skriver forfatteren. Foto: Berit Roald / NTB ScanpixVis mer

Fraværsgrensen vil hjelpe dem som sliter mest

Med dagens fraværsordning blir ikke elevene med psykiske problemer plukket opp av skole- og helsesystemet.

Debattinnlegg

Det er beklagelig at så mange elever den siste uken har gått så hardt ut mot den nye fraværsgrensen og at elever over hele landet har valgt å streike mot den. Argumenterer om at fraværsgrensen vil ramme de svakeste elevene er basert på lite kunnskap om fraværsgrensens retningslinjer og formål. Fraværsgrensen vil med sine unntak i større grad enn dagens ordning hjelpe elevene som sliter psykisk eller med velferdsproblemer.

Fraværsgrensen vil føre til at elever i videregående skole med mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag ikke vil få vurdering i faget. Likevel vil fravær som kan dokumenteres unntas, blant annet helse- og velferdsproblemer, politisk arbeid, idrettsarrangementer eller elevrådsarbeid.

Det er en klar sammenheng mellom fravær, psykiske problemer og å droppe ut av skolen. Med dagens fraværsordning blir ikke elevene med psykiske problemer plukket opp av skole- og helsesystemet, fordi skolen ikke er forpliktet til å følge opp elever med mye fravær.

Med den nye fraværsgrensen blir derimot skolen pliktig til å ta kontakt med de elevene som nærmer seg eller har passert ti prosent udokumentert fravær. Skolen kan henvise eleven videre til de rette instansene og få hjelp. Straks eleven har fått påvist å ha psykiske problemer av autorisert helsepersonell, vil eleven selvsagt også få det tidligere fraværet knyttet til psykiske problemer endret til dokumentert.

Unntaket om velferdsgrunner er minst like viktig. Blir man eller er man blitt mobbet, har man familieproblemer hjemme eller er overstresset, kan man varsle helsesøster og fraværet vil regnes som dokumentert.

Fraværsgrensen og fravær knyttet til sykdom kan sammenliknes med den ordningen arbeidstakere har. De må ha sykemelding for å være borte i lengre perioder, men har nok tillit fra arbeidsgiver til at de kan levere inn egenmelding på inntil tre dager per kalenderår. På samme måte viser regjeringen tillit til elevene ved å gi oss mulighet til å ikke dokumentere fravær i opp mot ti prosent av timene i hvert fag. Er du mer borte enn dette må eleven gå til lege og få legeerklæring, som i yrkeslivet.

De eneste elvene som står igjen med negative konsekvenser er de som regelmessig skulker enkelttimer av ren latskap. Disse vil nå få et spark i rumpa og må møte opp i timene vi skattebetalere betaler for. Samtidig som man får bukt med skulkerne, vil de elevene som sliter på grunn av velferds- eller psykiske problemer få den hjelpen de sårt trenger for å fullføre utdanningen sin.