Freda bygg kan gå tapt

Riksrevisjonen refser Miljøverndepartementet.

ADVARER: Jørgen Kosmo mener Miljøverndepartementet ikke følger opp godt nok. FOTO: SCANPIX
ADVARER: Jørgen Kosmo mener Miljøverndepartementet ikke følger opp godt nok. FOTO: SCANPIXVis mer

|||(Dagbladet.no): Miljøverndepartementet følger ikke godt nok opp sitt nasjonale ansvar for verneverdige og freda bygninger, viser en undersøkelse Riksrevisjonen oversendte Stortinget i dag.

Svakhetene som kommer fram i undersøkelsen er så alvorlige at disse bygningene rett og slett kan gå tapt. Det er også fare for at de nasjonale målene på området ikke blir nådd innen 2020 som Stortinget har forutsatt.

— Følgene av dette er at samfunnet kan miste viktige kilder til kunnskap, opplevelser og identitet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

Saksbehandlingstida i fredningssaker er lang og undersøkelsen viser at freda bygninger har tydelige tegn på forfall og skade.

Avslører
Undersøkelsen avslører at Miljøverndepartementet ikke har tilstrekkelig med styringsinformasjon på bygningsvernområdet.

Departementet og Riksantikvaren mangler informasjon om tap av verneverdige bygninger, om hvordan fredningsmassen er sammensatt, tilstanden til freda bygninger og hvilke samiske bygninger som er automatisk freda.

Departementet har dessuten manglende informasjon om hvordan Riksantikvaren, Sametinget, fylkeskommunene og kommunene bruker sine virkemiddel.

Dårlig grunnlag
Denne manglende styringsinformasjonen gjør at departementet ikke har et godt nok grunnlag for å vurdere om målene er nådd og for å kunne gi nødvendige styringssignal til forvaltningen. Ifølge Riksrevisjonen er det derfor stor fare for at målene ikke blir nådd.

— Vi forventer at Miljøverndepartementet vil prioritere dette arbeidet framover, sier Jørgen Kosmo.

Miljøverndepartementet sier i sitt svar til Riksrevisjonens merknader at funnene i undersøkelsen vil danne et viktig fundament for deres videre arbeid.