Fredsforhandlingene i Uganda

UGANDA: Jeg viser til innlegg av Vittorio Scelzo i Dagbladet 7. februar, som representerer organisasjonen Sant\' Egidios i fredsforhandlingene mellom regjeringen i Uganda og Lord\'s Resistance Army (LRA). Jeg er glad for at Sant\' Egidio nå har gått klart ut og dementert det inntrykk som er skapt blant flere sentrale aktører i Nord-Uganda og Sør-Sudan, og jeg konstaterer at Sant\' Egidio og den norske regjeringen nå er på linje når det gjelder fredsprosessen i Nord-Uganda. Norge har lenge vært engasjert for å finne en fredelig løsning. Konflikten har ikke bare forferdelige konsekvenser for den hardtprøvede befolkningen i Nord-Uganda, men også for sivilbefolkningen i Sudan og Den demokratiske republikken Kongo. LRA rekrutterer soldater først og fremst ved å kidnappe barn. Mange av LRA-soldatene som enten overgir seg frivillig eller blir tatt av den ugandiske hær er dermed selv ofre. De er som regel kidnappede barn som er blitt tvunget til å gjennomføre de mest grusomme handlinger. Dette er et perspektiv Norge vektlegger i sin tilnærming til konflikten for å søke å hindre ytterligere lidelse.Det er nå uhyre viktig å få forhandlingene tilbake på sporet igjen. Vi mener dette er en sjanse for fred som vi ikke kan la gå fra oss. Hvis det ikke lykkes kan man risikerer tyve nye år med krig og kidnappinger. Det er nå viktig at alle land og organisasjoner trekker i samme retning og oppfordrer partene til å fortsette forhandlingene. Den norske regjeringen ønsker en politisk løsning på konflikten i Nord-Uganda, ikke en militær løsning der sivilbefolkningen vil bli ytterligere skadeildende.

AVSLUTNINGSVIS VIL JEG understreke at Norge gjennom sin utenrikspolitikk fortsatt vil arbeide for fred og sikkerhet for hele regionens befolkning og at målsettingen for norsk bistand er klar: levedyktige demokratiske stater, i fred med sine naboer og seg selv, preget av et styresett som kommer hele landets befolkning til gode.