Fredsnaivisme

«Det later til å være en utbredt forestilling hos sivile at krig er krig og fred er fred.

Janne Haaland Matlary

«Neida, Matlary. Vi har da lest både vår Orwell og hørt vår Bush og forlengst forstått at Krig er Fred og Frihet er Slaveri. Den rike verdenselites agenda er så kvalmende tydelig at det er pinlig. Bush har brutt ca. 9000 lover, han har ødelagt amerikansk økonomi, fratatt amerikanerne nesten alle deres demokratiske rettigheter og som sagt, gitt landet deres til private eierinteresser. Matlary og krigsapologetene prøver å late som om noe av dette er nødvendig. Matlarys hersketeknikker er dessverre forstemmende gjennomsiktige, og neppe særlig gjennomtenkte heller. Jeg lar meg ikke imponere over folk som tar krigspropaganda for sannhet. Matlarys agenda er helt og holdent antidemokratisk.

N

«Matlary skriver: «Poenget var ikke "vinne militært", men å sikre et område for sivile aktører. Taliban-lederne trakk bare opp i fjellene, de kommer nok tilbake før eller senere. Men basene deres ble ødelagt.» Er det ikke nettopp dette som gjør mange av oss skeptiske til militære løsninger på konflikter som den i Afghanistan? Hva har gevinsten vært, hvis Taliban noen måneder senere kommer tilbake? Det eneste man oppnår i en slik aksjon er å skjerpe frontene, drepe noen Taliban-soldater og kanskje en og annen sivil i slengen.

Morten Horn