Fredsnasjon med fremmedfrykt II

Holdninger: Ifølge student Andreas Minde hindrer jeg en konstruktiv innvandringsdebatt ved å henvise til en rapport fra den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse. Rapporten kritiserer den norske debatten for å ha fremmedfiendtlige holdninger, og viser at islamofobi og negative holdninger til innvandrere viser en økende tendens og er blitt mer vanlig (side 27-29).

Mindes innlegg bekrefter at et misvisende bilde av islam råder i den norske debatten. Han mener det er problematisk å henvise til den anerkjente forskeren John Esposito, som har ledet et prosjekt der 50 000 muslimer i 35 land har blitt intervjuet. Konklusjonene er at majoriteten tar avstand fra religiøst basert vold og mener at demokrati og islam er forenlig. Minde mener at muslimer som ønsker sharia er et symptom på radikalisme. Sharia misforstås ofte i den norske debatten. Sharia er ikke en lovsamling på lik linje med Norges Lover. Sharia er basert på Koranen og profeten Muhammeds handlinger. Disse tekstene må tolkes av mennesket. Det finnes ingen fasit. Hvorvidt man er moderat, radikal eller konservativ, avhenger av hvem som tolker. Debatten om demokrati, vold og kvinner er en aktiv debatt mellom muslimer der ulike tolkninger råder.

Minde hevder videre at jeg sammenlikner pietister på Vestlandet med slavehandlere og massemordere i Sudan. Etter å ha gjort seks feltarbeid i Sudan, kan jeg opplyse Minde om at ikke alle muslimer i Sudan er massemordere eller slavehandlere. Med dette bekrefter han mitt argument om at muslimer blir gjort til representanter for det mest ekstreme. Poenget mitt er enkelt: Verdikonservatisme er ikke noe spesifikt muslimsk. Et gammeldags syn på kjønnsroller, musikk og alkohol har et like godt fotfeste i vestlandspietismen som i konservative muslimske miljøer i Sudan. Men massemordere er de ikke, selv om de holder døtrene sine hjemme fra dans.

Avslutningsvis vil jeg gjerne påpeke at flyktninger ikke velger å komme til Norge for luksusens skyld, slik Minde synes å tro. De flykter fordi de ikke har annet valg. Mennesker på flukt fra krig har nok ikke fått med seg at Norge er verdens beste land å bo i.