Fredsprisen til Gore

Ingen enkeltfaktor kan potensielt ha så stor betydning for krig og fred som klimaendringer.

Frederic Hauge, Bellona «Mange forbinder Al Gore først og fremst med filmen An inconvenient Truth. Han har imidlertid hattklimaendringer som sin viktigste kampsak i mesteparten av sin politiske karriere.

Det er neppe noen enkeltperson som har betydd mer for å få spørsmålet på dagsorden både i USA og internasjonalt.

Steinar Andresen,

Fridtjof Nansens institutt «Det er neppe noen person som har gjort mer for å avspore en saklig debatt. Sorteprest Al Gores kampanje har vært effektiv i å skjule viktige forhold, selektiv i omgangen med data og trukket svært trivlsomme slutninger uten tilstrekkelig grunnlag.

Nå har Nobel-komiteen i Norge åpnet portene for en ustoppelig strøm av propaganda, katastrofeprofetier og ressurssløsing.