Fredsprisens betydning?

Hard kamp om førsteprisen

Jan Egeland, spesialrådgiver i Røde Kors (tidl. fredsmekler i Midtøsten):

- En lang rekke av fredsprisene har fått stor og varig betydning. Prisen til Rigoberta Menchu ga viktig oppmerksomhet til hvordan indianerne led under krigene i Latin-Amerika. Avgjørende betydning fikk også prisen til Aung San Suu Kyi for demokratibevegelsen i Burma, som fikk hardt tiltrengt internasjonal støtte.

De prisene som går til konflikter og politikere som allerede har fått mer enn sin «rettferdige del» av verdens oppmerksomhet, har hatt mer begrenset betydning. Håpet må være at prisene i framtida kan gi fredsarbeidet i verdens uten sammenlikning verste konflikter i Afrika, Afghanistan, Sri Lanka og Colombia framgang og oppmerksomhet.

Einar Steensnæs, leder i utenrikskomiteen:

- Den direkte betydningen av prisen i forhold til den politiske prosessen er ulik. Noen eksempler på fredspriser som har betydd noe for den videre fredsprosessen, er prisene som er gitt til Sadat og Begin i 1978 for deres arbeid for en fredsavtale mellom Israel og Egypt, prisen til Nelson Mandela, Ramos-Horta og Belo på Øst-Timor i 1996 og prisen til dem som jobbet med fredsavtalen i Irland. Hvis jeg skulle velge en favoritt til fredsprisen, synes jeg Frelsesarmeen er en verdig kandidat.

Janne Haaland Matlary, amanuensis i statsvitenskap (tidl. statssekretær i UD):

- Prisen har mest betydning i en konfliktsituasjon, der den gis til den ene parten man ønsker å støtte. Det er med på å dytte på den politiske prosessen. Prisen til Belo på Øst-Timor er et godt eksempel. Men man lykkes jo ikke alltid.

Prisene til partene i Irland har ikke hatt den ønskede effekten, men sånt er umulig å forutsi. Jeg tror Nobels fredspris vil bli stadig viktigere, fordi den gir så mye medieoppmerksomhet. Slik medieinteresse er nærmest blitt en forutsetning for å få fortgang i fredsprosesser.

Thorvald Stoltenberg, president i Norges Røde Kors:

- De prisene som er viktige, er de som støtter en prosess. Fra de seinere åra er prisene som har gått til kandidater fra Sør-Afrika, Midtøsten, Øst-Timor og Irland gode eksempler. Selv om freden synes fjern i dagens Midtøsten, styrker Nobels fredspris mulighetene til å nå fram i vanskelige forhandlinger. Gode kandidater til fredsprisen er organisasjoner som arbeider mot fattigdom og dermed for fred.