Frelsesarmeens ungdom mister statsstøtte

«Hvordan kan folk i det hele tatt dra inn begrepet «sensur» i en sånn sak? Frelsesarmeen prioriterer diskriminering istedenfor inkludering. Å ikke gi penger er ikke sensur.

Ole-Egil

«Personer og organisasjoner kan ikke søke (det sekulære) samfunnet om pengestøtte når de bryter (det sekulære) samfunnets regler i sine statutter.

zildete

«Blant de mange armeen avviser, er det kristne som tar det svært tungt at de ikke får gjøre en innsats i en organisasjon som i alle fall utad står for at den tar seg av samfunnets svakeste. Deres eneste «synd» er at de blir glad i en av samme kjønn. Det står ingen ære av Frelsesarmeens syn på medmennesker.

Kyrre Fjeldvik

«Homofili er en synd, det er et valg man gjør, ingen trenger å leve som homofil. Det må være opp til den enkelte religion å definere hva som er galt eller ikke, og ikke få religionen sin omdefinert av et av verdens mest sekulære samfunn. Denne ungdomsorganisasjonen mister støtten fordi de holder fast ved sin religion og blir straffet på grunn av det. Dette er forfølgelse av kristne anno 2008.

Ola Nordmann

«Det er vel ikke opp til Frelsesarmeen å dømme. Den biten var det visst noen andre som skulle ta seg av ... Frelsesarmeen gjør veldig mye bra, men det er helt riktig at de mister statsstøtten når de fronter et slikt syn på homofili. Det er såpass mange andre ting i den boka som ikke følges, så at «det står i Bibelen» er ikke et argument lenger. La la la