Fremmed gutt i garasjen

«For en god sak» lever virkelig opp til tittelen, en barnefilm som behandler alvorlige spørsmål om solidaritet, rasisme og dobbeltmoral på en underholdende måte.

Vi befinner oss i Frankrike, i en by med mange afrikanske innvandrere. I sentrum står 12-årige Tonin (Loïc Freynet). Byen skal ta imot afrikanske flyktningebarn for å gi dem ferie og avlastning en måned. Det trengs familier til å ta seg av dem. Bildene av barna gjør sterkt inntrykk på gutten. Han melder familien på som avlastningshjem. Problemet er at far har sagt nei. Lille Moussa (Gaspard Jassef) må gjemmes i garasjen. Forståelig nok blir det store forviklinger, ikke minst når gutten oppdages. «For en god sak» setter egoisme og hykleri - ikke minst hos alskens liberale velmenere - til veggs på slående vis. Den gjør det med morsomme vrier og talende bilder. Ikke minst er vår venn Tonin et lite oppkomme av utspekulert oppfinnsomhet. Det er en film som byr på noe å bite i for både voksne og barn. Dessverre kunne den vært enda bedre. Her er noen helt unødvendige scener og mange alt for lange, en dose påtatt veslevoksenhet og en historie som forhales utilgivelig lenge. Leit for en film med så mye på og i hjertet.