Fremskrittspartiet og rasisme

RASISME: I Dagbladet for 16. september har 1. amanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole Hans Morten Haugen en artikkel med tittel «Fremskrittspartiets rasisme». Helt innledningsvis konstaterer Haugen at «Frp er definitivt ikke et rasistisk parti dersom den klassiske rasismedefinisjonen legges til grunn». Så hevder han, og argumenterer for berettigelsen av, at det i dag brukes en mer moderne rasismedefinisjon. Det «moderne rasismebegrepet» knytter negative egenskaper til den «dominerende kultur hos en befolkningsgruppe», ikke deres etniske og genetiske opphav.

Når han så på dette grunnlag stempler og stigmatiserer andre som rasister, herunder Siv Jensen og FrP, blir det etter min mening helt feil.

En kunne knytte dette «nye rasismebegrepet» til befolkningsgrupper som fotballentusiaster, operaelskere eller mennesker med en avvikende seksuell legning, hvorfor ikke? Men i kontroversen mellom justisminister Storberget og biskop Kvarme vil det bli absurd å kalle Kvarme for en rasist, selv om han sprer uttalelser som kan føre til hat mot homofile. Utsagn om operaelskere er noe en hører, latterlig som det er blir det ikke rasisme.

Dersom det man ønsker å angripe er rasisme som ytrer seg ved at mennesker lynsjes, nektes å leie en leilighet eller ikke får jobb på grunn av gal hudfarge, da blir det uredelig og rotete når anklagen søkes bygd på en ny og oppkonstruert rasismedefinisjon.

Biskop Kvarmes standpunkter og handlemåte kan karakteriseres etter fortjeneste med vårt vanlige begrepsapparat. Det samme gjelder utvekster en kan finne i de politiske partienes argumentasjon. Fremmedfrykt, homofrykt, antiintellektualisme, snobbing nedover, dette er alle begreper som er egnet til å gi presise og etterprøvbare karakteriseringer av ens politiske motstandere. Presis tale er en forutsetning for tankens klarhet. La oss forsøke å huske det.