Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Fremskrittspartiets rasisme

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ordvekslingen mellom Siv Jensen og Jens Stoltenberg har foreløpig endt med at Siv Jensen spør om det er Hitler hun nå skal sammenlignes.

Debatten om hvorvidt FrP bidrar til å styrke fordommer og uheldige kategoriseringer av befolkningsgrupper er viktig. Debatten er ikke tjent med å trekke inn Hitler, men må bygge på mer presise definisjoner.

Frp er definitivt ikke et rasistisk parti dersom den klassiske rasismedefinisjonen legges til grunn. Begrepet rasisme har tradisjonelt vært forstått som å tilskrive personer visse egenskaper ut fra hvilken «rase» personene tilhørte, noe som også kunne gi seg utsalg i rangeringer mellom ulike «raser». En slik forståelse er mindre utbredt i dag.

For det første er det bred enighet om at det faktisk ikke er vitenskapelig belegg for å dele inn menneskeslekten inn i ulike «raser». Craig Venter, som hadde ansvaret for den privat-finansierte delen av Human Genome-prosjektet uttalte under offentliggjøringen av kartleggingen av de menneskelige gener at rase ikke er et vitenskapelig gyldig begrep.

For det andre har begrepet rasisme fått et noe annet meningsinnhold hos dem som oppfatter at det fortsatt er relevant å tilskrive visse egenskaper til personer tilhørende en befolkningsgruppe. I all hovedsak legges vekten nå mer på kulturelle forskjeller mer enn på biologisk rangordning.

En slik kulturell rasisme knytter negative egenskaper til det som forstås å være den dominerende kultur hos en befolkningsgruppe, enten denne er knyttet til en nasjon, en religion eller et geografisk område. Det synes rimelig å akseptere at «kultur» har erstattet «rase» som basis for å identifisere forskjeller mellom befolkningsgrupper.

Et klart skille mellom kulturell rasisme og etnosentrisme kan være vanskelig å trekke, siden begge vurderer den kulturelle praksis hos andre befolkningsgrupper ut fra sin egen befolkningsgruppes kulturelle praksis. Ved å legge vekt på kultur som konstituerende for å definere rasisme, er risikoen til stede for at man etablerer en for vid forståelse av hva som er rasistiske holdninger.

Alle mennesker vil i større eller mindre grad preges av fordommer mot det man ikke selv har erfaring med. Det sentrale spørsmålet er om det er mulig å trekke et skille mellom legitim kritikk mot kulturelle praksiser, på den ene siden, og det å kategorisere mennesker ut fra deres kultur, slik at de forstås å representere et gitt sett av verdier, holdninger og praksiser, på den andre siden.

Dersom man identifiserer en annen person primært ut fra de kjennetegn man mener å kunne knytte til den befolkningsgruppen vedkommende tilhører, vil dette innebære å vektlegge kollektive egenskaper framfor individuelle egenskaper. Også dersom disse kollektive egenskapene ikke trenger å være negativt forstått - for eksempel oppfatningen av asiater som arbeidsomme - kan en slik oppfatning falle innenfor en nyere definisjon av rasisme. Den nyere definisjonen av rasisme må altså forbeholdes de oppfatningene som primært ser individet som i stor grad å være determinert av de verdier, holdninger og praksiser som forstås å være dominerende i vedkommendes befolkningsgruppe.

Spørsmålet er da om FrP faller inn under den moderne forståelsen av rasisme: Er det slik at FrP målbærer synspunkter som representerer en determinerende kategorisering av personer som tilhører en befolkningsgruppe, og ikke bare etnosentrisme?

FrP selv vil svare ved å vise til kapitlet «Norge og verden» i partiprogrammet 2005-09. Partiet «tar sterk avstand fra enhver form for forskjellsbehandling basert på hudfarge, rase, kulturell, etnisk eller religiøs tilknytning». Dette må forstås som at man ikke skal vurdere noen av disse faktorene i utøvelsen av offentlig politikk i Norge.

Fremskrittspartiet hevder at deres innvandringspolitikk «vil forebygge motsetninger og konflikter mellom befolkningsgrupper med ulike typer etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn», mens dagens innvandringspolitikk «vil føre til alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge.»

Ut fra ordlyden i partiprogrammet er det tallet på menneskers med etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn som er ulik den norske, som er årsaken til slike «alvorlige motsetninger». Disse to siste utsagnene må forstås å innebære nettopp at «ulike typer etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn» er viktig, og derfor bør spille en vesentlig rolle i utøvelsen av offentlig politikk.

FrPs formann omtaler personer med utenlandsk bakgrunn i overveiende generelle og negative ordelag. Konsekvensen blir at hun ikke bidrar til de nødvendige nyanseringene som er helt avgjørende for at mennesker som ønsker å bidra til det norske samfunnet, opplever seg sett og velkomne. FrP tilskriver både enkeltpersoner og samfunn egenskaper ut fra de ankomne personenes etniske, kulturelle og religiøse bakgrunn.

Det kan ikke forventes at personer som stemmer Frp vil være enig i den nye definisjonen av rasisme som forklart over. Det er likevel ingen tvil om at dagens Frp-program kategoriserer ulike minoriteter på en uheldig måte. Holdninger som tilskriver negative egenskaper til en gitt befolkningsgruppe, slik at disse negative egenskapene omfatter alle medlemmer av denne befolkningsgruppen, kan hevdes å ligge i FrPs program 2005-09. Utfordringen for Frp er å formulere det nye programmet 2009-13 på en slik måte at negative egenskaper ikke gjøres til kjennetegn ved grupper, men individer.

Integreringen kan alltid bli bedre. Det er likevel feil å påstå at personer kommer til Norge med mål om å utnytte norske velferdsgoder. Dersom vi ønsker å forebygge konflikter i det norske samfunnet er det sentrale å vise tillit, stille krav, og gi personer muligheter, ikke å omtale personer med utenlandsk bakgrunn på kategoriske og overveiende negative måter.

Ved å hevde at dagens innvandringspolitikk vil føre til alvorlige motsetninger mellom folkegrupper, og samtidig knytte negative egenskaper til visse folkegrupper, er faren til stede for at FrP bidrar til en såkalt selvoppfyllende profeti. Med andre ord vil det man snakker om at vil skje, faktisk skje, på grunn av måten man snakker om det på.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!