Fremtidsrettet

KAMPEN OM å vippe Stortinget dreier seg om langt mer enn makt og posisjoner. Det handler ikke minst om en har tillit til enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar for seg selv og andre, eller om staten skal kontrollere og styre det meste. Næringspolitikk kan stå som godt eksempel på forskjellene mellom Venstre og samarbeidsregjeringen på den ene side, og det rødeste alternativet vi noen gang har hatt på den andre. Venstre skiller seg fra både den tradisjonelle høyreside og venstreside i næringspolitikken. Vårt hovedfokus er verken gammeldags miljøfiendtlig industripolitikk eller skatteregimet for de store i norsk næringsliv. Vårt utgangspunkt er å gjøre det enklere å starte og drive nye bedrifter. For oss er det et ideologisk valg. Vi må satse på mulighetene som ligger i morgendagens bedrifter, ikke på at gårsdagens løsninger er svaret for framtiden. Kampen for sliterne som starter bedrifter, som står i hverdagen med sine ansatte og som lager nye arbeidsplasser- er Venstres viktigste sak i denne valgkampen. Denne valgkampen kan ikke handle om fordeling av velferd uten å handle om verdiskaping. Uten verdiskaping blir det ingen velferd å fordele.

PESSIMISME og nedgang fra 2001 er snudd til optimisme, og til rekordvekst i nyetableringer. I 2004 ble det etablert 46 967 nye bedrifter - 12 prosent mer enn året før og ny rekord. Tallene for 1. kvartal i 2005 viser at den oppadgående trenden fortsetter. Veksten skyldes dels internasjonale forhold, men også en nøktern innenlands politikk. Det er lett å ødelegge en vekst i økonomien med overbud på utgiftssida. Derfor er det viktig at regjeringens og Venstres politikk føres videre. Det skal svært lite av overbudspolitikk til før rente og kronekurs igjen gjør det mer lønnsomt å investerer i kapitalmarkedet, heller enn å satse på nye «ufødte» bedrifter.

SKAL FLERE få muligheten til å starte for seg selv eller starte en bedrift med arbeidsplass for seg selv og noen til, er det tre store utfordringer vi må lykkes med. Det ene er bedre sosiale ordninger for dem som er selvstendig næringsdrivende. Det andre er tilgangen på risikovillig kapital og arbeidskraft. Det tredje er å fortsette det viktige arbeidet for forenkling og mot skjemaveldet. De røde er tilbakeskuende og henter frem medisin som er utgått på dato. Nytenking er i ferd med å bli et skjellsord. I verste fall setter de hele konkurranseevnen og grunnlaget for fremtidens velferd på spill. Vi husker hvordan det gikk på slutten av 70 - tallet da venstresiden, med Ap i spissen, også pøste penger inn i offentlig sektor og utsatte næringer. 15 år senere hadde vi mistet evnen til omstilling og fått 200 000 arbeidsledige. Det kan fort skje igjen.Skal landet sikres en regjering som fører en optimistisk, fremtidsrette næringspolitikk, viser meningsmålingene at Venstre har en avgjørende nøkkelrolle. Får Venstre 2000 flere stemmer enn i 2001, passerer vi sperregrensen på 4 prosent og får en stortingsgruppe på minimum 7 - 8 mandat. Det alene vil trolig vippe tyngden over på borgerlig side i vektskålen. Et større Venstre vil i tillegg gjøre en borgerlig regjering mer miljøvennlig, mer liberal og mer sosial.