Fretheim, Eva

Navn:

Eva Fretheim

Født:

1967 i Bærum

Yrke:

Forfatter og lærer

Bosted:

Moss

Bakgrunn:

Eva Fretheim er utdannet faglærer i forming, og har de siste årene jobbet som sløydlærer i grunnskolen, lærer i keramikk på friundervisningen i Oslo, servitør og keramiker.