Fretheim, Eva

Slik ble jeg forfatter:

- Jeg har skrevet hele livet, og skrivingen er noe jeg alltid har hatt i meg. Jeg har brukt 4-5 år på den romanen jeg kommer ut med i høst.

Min beste leseropplevelse:

- Da jeg var 17 år gammel, gjorde Hemingway sterkt inntrykk på meg. Spesielt «Og solen går sin gang». Måten han forteller på, uten egentlig å fortelle, er mesterlig. Han beskriver ting slik de faktisk er, sett utenfra.

Slik liker jeg å jobbe:

- Det går veldig i rykk og napp. Jeg er jo ikke forfatter på heltid, men arbeider som lærer og har små barn. Mellom slagene setter jeg meg ned og skriver små bruddstykker av tekster. Jeg har for eksempel skrevet mye på toget. Med andre ord: Det blir aldri noen lange tirader jeg skriver på en gang. Men en del avsnitt og småtekster jeg har skrevet på denne måten, blir i sin helhet, ord for ord og uten videre bearbeiding, satt inn i en større sammenheng.

Mitt forhold til Internett:

- Det har jeg ikke noe forhold til, har bare sett andre drive med det. Men jeg har ikke noe imot det, og jeg ser ikke bort fra at jeg en gang kommer til å benytte meg av Internett.