Fri oss fra «valgfriheten»

NORSK POLITISK valgkamp er for tida inne i en patetisk navlebeskuende innspurtfase. Undertegnede har bevilget seg en fjernsynsfri tilværelse til godt over Stortingsvalget, men stemme skal jeg. For det er lett å være enig med den internasjonalt anerkjente, statsviter og fredsforsker Johan Galtung når han hevder at dagens norske regjering er den verste siden 1945!

ABSOLUTT ALT må være bedre, derfor blir det grensesprengende viktig å bli kvitt disse kulturvandaliserende markedsfundamentalistene ved årets Stortingsvalg. Dessverre vil det ta mange år å bygge opp igjen, alt det denne borgerlige Regjeringen har klart på meget kort tid å bygge ned og ødelegge av samfunnsmoral og fellesgoder. En god start er å gi den bibelbokstavelige Bondevik, blårussbudeia Solberg, bygdetullingen Sponheim - og byorginalen, null-skatt-Hagen RØDT kort den 12. september!

TA FOR EKSEMPEL den vanvittige misbruken av det eufoniske begrepet «valgfrihet» som det har gått borgerlig-inflasjon i i denne valgkampen: Borgerskapets klakkører på Storting og i regjeringskontorene forsøker av gode grunner å skjule hvilket horribelt menneskesyn som ligger bak dette honnørordet i deres abstrakte tale også om «enkeltindividers valgfrihet».

DE BORGERLIGE partier propaganderer for et i verste mening, og bokstavelig talt, perverst menneskesyn. Den menneskelige virkeligheten dreies bort fra sosialitet og solidaritet, der mennesker reduseres til ego-trippere, til personfragmenter, til statistiske størrelser, til friksjonsfrie, atomiserte biljardkuler som tilfeldig og overfladisk støter borti hverandre lik aktører på de anonyme, anarkistiske pengemarkeder: tombola! Borgerskapets bøllete brøl om «enkeltindividets frihet» er dypest sett de enkelte markeders frihet, og på de frie markeder rår som kjent alltid - alltid - jungelens lov, de mektiges og de sterkestes rett!

DET ER DERFOR dypt deprimerende å være vitne til hvordan Norges største borgerlige demagog og kunnskapssjarlatan, denne fallerte forretningsmannen Carl Ivar Hagen, klarer å utnytte både uoversikteligheten i de moderne samfunns kompleksitet og den økende avpolitiseringen og funksjonelle analfabetiseringen av folk flest. Hagens, Solbergs og Bondeviks hykleriske prat om verdier dreier seg om penger, penger, penger - og penger. Ja vi skal i den nyliberaliske markeds «ånd» oppdras og omskoleres til å bli børsspekulanter hele bunten: Hele det norske folk skal nå inviteres til å bruke av all sin ferie og fritid til å finne ut av alskens markeders «individuelle friheter». Vi skal læres opp til å tenke i (penge)middel og (penge)mål til alle døgnets tider: Hvor er det billigst å sende våre gamle foreldre på aldershjem, mon tro? Hvor er det mest kostnadsbesparende omsorgstilbudet? Hvor lønner det seg å gå på skole? Hvor er det mest effektive universitet? Hvor finnes billigst bensin, medisin, bolig, strøm, lån, bøker, etc. etc. etc. Eller: Hvor var den billigste strømprisen, bensinen, lånet osv. - for her går det unna i svingene, må vite!

SLIK FUNGERER nemlig de pengefetisjistiske markeders pengegalopp tiljublet av misantroper som Solberg og Hagen! Snakk om en Høyre-styrt pengepervertering av et potensielt menneskelig, varmt, solidarisk, sivilt samfunn! Som Dagbladets kloke Fredrik Wandrup så korrekt var inne på her om dagen: «Tid er penger, het det før. Penger tar tid, er det nye slagordet» til Bondevik og alle de andre markedsfundamentalistene han velger å dele politisk seng med! Til Bloksberg med denne pengekyniske dårskap og menneskekulde som de borgerlige partiene representerer: For Norge og Verden trenger helt andre alternativer enn menneskefiendtlig markedsliberalisme, nemlig økonomiske og politiske alternativ hinsides kald, kynisk, hjerterå pengeøkonomi, USA-epigoneri, politisk hykleri, kjønnshysteri og kulturelt barbari.Godt valg, folkens!