SIRUS-FORSKER: Karl Erik Lund
SIRUS-FORSKER: Karl Erik LundVis mer

Fri rusforskning

Norsk ruspolitikk har ikke råd til å miste SIRUS' stemme.

Meninger

Statens institutt for rusmiddelforsking (SIRUS) skal på ordre fra Bent Høie og Helse- og omsorgsdepartementet legges innunder Folkehelseinstituttet (FHI) fra 1. januar 2016.

Den offisielle begrunnelsen for sammenslåingen er et forsøk på å slanke byråkratiet. Forskerne på den annen side protester av frykt for å miste sin akademiske frihet. Vi bør lytte til forskerne. Underleggelsen er en trussel mot den frie meningsbryting, opplysning og en forskningsbasert ruspolitikk.

Våre politikere fører i dag en moralistisk motivert og forfeilet nulltoleransepolitikk på rusfeltet som skader mer enn den hjelper. Da er alle uavhengige og forskningsbaserte stemmer sårt tiltrengt. SIRUS er en av få slike stemmer.

Ingen bør betvile FHIs kompetanse. Men der FHI i offentligheten ofte støtter lydig opp om politikernes visjoner på rusfeltet, har forskere fra SIRUS vist seg villig til å tale makta midt imot. Mest framtredende i så måte er Karl Erik Lunds klare stemme i debatten om e-sigaretter og snus.

Uten å undervurdere skaderisikoen ved disse, har SIRUS evnet å sette skaden i en større sammenheng. Siden både e-sigaretter og snus erstatter røyk er det svært sannsynlig at det å tillate e-sigaretter og mer edruelig informasjon om skadevirkningene ved snus, vil virke positivt inn på folkehelsen.

Både FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helseminister Bent Høie har vært klare på at SIRUS-forskerne skal få akademisk frihet og ytringsrom også innenfor de nye institusjonelle rammene. Noe annet vil da også være en skandale. Vi kommer likevel ikke utenom at instituttets forskningsmessige prioriteringer og topptunge kommunikasjonsstrategi vil være faktorer som truer tyngden og effektiviteten i SIRUS viktige budskap.

Det er derfor helt nødvendig at FHI tar konkrete grep for å sikre at SIRUS-forskerne kan spille den samme konstruktive funksjonen de gjør i dag. På samme tid har forskerne en forpliktelse til å ta det rommet de trenger, på tross av interne normer og strategiske hensyn.

Norsk ruspolitikk har ikke råd til å miste SIRUS? stemme. Ikke nøl med å heve den når det trengs.