Frie pøbler?

- Hvor er foreldrene når pøbelgjengene kan herje fritt? Er det ikke lenger noe som heter barneoppdragelse?

Spørsmålene er ikke nødvendigvis begynnelsen på en dyptpløyende analyse av ungdomsproblemer i Norge anno 2000, men snarere hentet fra forhåndsreklamen for «Holmgang» på TV2 i går kveld. Da alltid velkledde Oddvar Stenstrøm og pekefingeren hans var i gang med programmet, ble spørsmålene utdypet: Det er så visst ikke bare vanskeligstilte barn som står for ugjerningene.

De beste familier

Altså: De som driver med dævelskap på busser og T-baner kommer like gjerne fra de beste familier. Slikt gjør at Frp-politikerne kan spare klippekortet i «Holmgang» på en tirsdag og overlate arenaen til andre som kan snakke for egen motor. Psykolog Christian Beck, for eksempel. Som kler barneminister Svarstad Haugland godt i sin tro på at barnehager gjør barna vondt når de er for små. Eller en Simon Flem Devold, som har erfart gjennom et langt journalistliv med barn som lesere og bidragsytere at forsømte og ensomme unge ofte vokser opp i de aller mest velstående familier.

Enighet

I slik en «Holmgang» kan lærer og RV-er Jorun Gulbrandsen også hevde at samfunnet har en mye bedre oppvoksende slekt enn det fortjener, uten å bli hakket på av motdebattanter fra ytre høyre. Og skolestyrer Knut Kristian Nielsen fra Ås i Akershus kan fortelle om vellykte forsøk på å sette kollektiv samhandling som øverste norm for både lærere og elever. Noe som igjen gir barneombud Trond Waage anledning til å etterspørre foreldres normsetting og samspillet mellom skole og foreldre. Fortsatt uten at barneministeren blir spurt om noe som helst av betydning.

Slikt blir det i hvert fall mange gode ønsker ut av. I aller verste fall er diskusjonen forgjeves. Framfor alt forsvant noe av debattens utgangspunkt: hærverk og herjinger på Bærumsbussen. Stig Jensen fra busselskapet kunne fortelle om sjåfører og vektere (!) som trues på livet av 13-åringer, og som er livredde for å gjøre jobben sin. Han etterlyste en holdningsendring blant folk flest. Får han det?

I beste fall er gårsdagens diskusjon i «Holmgang» egnet til refleksjon hos foreldre og andre autoriteter.

Men nyhetssendingene i TV2 handlet så vidt mye om idrettsstjerners forventede fortjeneste fra sine kleskolleksjoner at det neppe er grunn til å tro at de tidsorienterte unge blant oss bytter ut våre idealer sånn uten videre.