Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Frigjøringsministeren

DISKRIMINERING: Karita Bekkemellem må rette opp alle de delene av norsk lov som per i dag diskriminerer mennesker på grunn av deres identitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Man skal ha mot for å snakke om full likestilling til en sal fullsatt av mennesker som er definert som annenrangs borgere. Den selverklærte homoministeren Karita Bekkemellem legger nå tydelig opp til å bli frigjøringsminister. Det står det respekt av, for det er fremdeles mye som må rettes opp.

Da Bekkemellem 16.6 åpnet homofestivalen Skeive dager, slo hun fast: «Jeg lover å gjøre mitt ytterste som homominister. Vi må alle delta i et massivt opprør for fortsatt å kjempe for like rettigheter.» Ja, mye gjenstår. Desto mer betyr det at Bekkemellem så tydelig signaliserer at hun nå tenker å sette i gang med dette viktige arbeidet.

Den nåværende regjeringen er allerede i gang med å skape en felles ekteskapslov som vil sikre at homofile og heterofile familier på alle måter blir likestilt. Men som Bekkemellem slo fast, «vi trenger fortsatt å jobbe for holdningsendringer.» Bekkemellems største ansvar i denne kampen er å sørge for at lovene på ingen måte lenger diskriminerer homofile - slik de gjør i dag.

HOMOFILE ER offer for en rangeringsmodell i diskrimineringsvernet. Det er ikke slik at all diskriminering er forbudt i Norge. Samme handling er straffbar, bare ulovlig eller rett og slett lovlig - avhengig av hvem som rammes. Prinsippet nedsatt i norsk diskrimineringsvern i dag, er dessverre, at noen er likere enn andre.

Mens kjønnsdiskriminerte og etniske minoriteter har helhetlige antidiskriminerings- og likestillingslover som gir vern i alle deler av samfunnet, har homofile bare vern i arbeidslivet og boligsektoren, og knapt nok det. I motsetning til arbeidet mot kjønnsdiskriminering, er ikke bedrifter og institusjoner pålagt å arbeide aktivt mot homodiskriminering. I hurten og styrten like etter regjeringsskiftet, klarte Barne- og likestillingsdepartementet å utdefinere homofile fra det nye Likestillings- og diskrimineringsombudets rådgivningstjeneste for arbeidslivet. Men vi skjønner jo at dette må ha vært en glipp.

SELV OM SEKS homofile menn ble drept på grunn av sin seksuelle orientering bare på 1990-tallet, inkluderer ikke straffelovens bestemmelser mot hatkriminalitet seksuell orientering. Homofile har heller ikke noe diskrimineringsvern i rekke andre lover som fremmer likestilling og antidiskriminering, slik som diskrimineringsombudsloven, kommuneloven, helseforetaksloven, regnskapsloven, universitetsloven, opplæringlova, friskolelova, og markedsføringsloven.

Vi er strålende fornøyd med Bekkemellems signal om å rydde opp, og vi vil selvfølgelig gi Bekkemellem all den støtte hun måtte ønske for å rette opp i den lovgivningen som i dag definerer homofile som annenrangs borgere.

Karita Bekkemellem er likevel ikke noen nærsynt homominister og innser at kampen for likestilling mellom homofile og heterofile alltid må sees i sammenheng med den generelle likestillings- og antidiskrimineringskampen. I sin åpningstale la hun også spesiell vekt på minoriteter blant minoritetene. Mange mennesker reflekterer jo flere diskrimineringsgrunnlag, som for eksempel homofile funksjonshemmede, homofile med etnisk minoritetsbakgrunn og transkjønnede homofile.

FOR Å UNDERSTREKE sammenhengen mellom homofile og andre diskriminerte grupper, valgte Bekkemellem spesielt å trekke frem transkjønnede, altså mennesker som har en annen kjønnsidentitet enn den definert av det biologiske kjønn. Dette innbefatter både transvestitter, transkjønnede som har behov for kjønnsbekreftende operasjon, og mennesker som har en kjønnsidentitet som verken er kvinnelig eller mannlig. Selv om Likestillings- og diskrimineringsombudet med Bekkemellems velsignelse akkurat har slått fast at kjønnsidentitet dekkes av lovens forståelse av kjønn i sammenheng med kjønnslikestilling og kjønnsdiskriminering, er diskriminering av transkjønnede usynliggjort i lovverket. På samme måte som man må inkludere «seksuell orientering» i alle deler av lovverket som opererer med likestilling og antidiskriminering, må man derfor også ha med «kjønnsidentitet».

Med solid fartstid som forkjemper for likestilling og antidiskriminering, er Bekkemellem selvfølgelig klar over at homosak i bunn og grunn er og blir en menneskerettighetssak. Menneskerettighetene, slik de er nedfestet i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, beskytter alle mot diskriminering, uansett diskrimineringsgrunnlag. Når Bekkemellem ønsker å rydde opp, må hun altså sørge for at alle får samme grad av vern mot diskriminering, slik at det blir samsvar mellom norsk lovgivning og de internasjonale menneskerettighetene Norge har forpliktet seg til gjennom ratifisering og gjennom Menneskerettsloven som inkluderer de generelle menneskerettighetskonvensjonene.

SOM REALPOLITIKER vet Bekkemellem også at man må være klar og tydelig. På samme måte som hun nå har signalisert at «seksuell orientering» og «kjønnsidentitet» må inkluderes i alle lover som har med likestilling- og antidiskriminering å gjøre, må selvfølgelig også «funksjonshemming, alder, etnisitet, religion, kjønn og annen status» inkluderes. Det kan være at også andre diskrimineringsgrunnlag bør nevnes eksplisitt, men ved å ta med menneskerettighetenes «annen status» vil alle uansett være sikret. Det er ikke hvem man er som avgjør hvorvidt man er blitt utsatt for en diskriminerende handling, men hvorvidt man er blitt offer for usaklig forskjellsbehandling.

Bekkemellems kamp for full likestilling og antidiskriminering er heldigvis ikke en ensom kamp. Hun har allerede full støtte i regjeringspartienes stortingsgrupper. I tillegg har Høyre og Venstre gjort dette til en kampsak. Viktige nasjonale institusjoner som Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter har også signalisert hvor viktig dette er.

Karita Bekkemellem fikk stående applaus for sitt frigjøringsbudskap av en sal fullsatt av lesber, homser, bifile og transkjønnede. Hvis hun nå virkelig retter opp alle de delene av norsk lov som per i dag diskriminerer mennesker på grunn av deres identitet, fortjener hun stående applaus fra uendelig mange flere.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!