Frihet og likeverd?

Ingress

Meninger

Debatten om sexkjøp har fått fart på seg etter at Amnesty International denne uka vedtok at de ønsker en avkriminalisering av sexindustrien. Det er bra at organisasjonen vil avkriminalisere de prostituerte, men det er urovekkende at de også vil avkriminalisere sexkjøpere, halliker og bordellvirksomhet.

En slik avkriminalisering vil legge enklere til rette for bakmenn og andre som utnytter en sårbar gruppe mennesker. Det er med på å legitimere prostitusjon. Dette vedtaket er en gambling med organisasjonens troverdighet som en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon.

Amnestys mål med vedtaket er å bekjempe vold og overgrep mot de prostituerte. Det er en målsetting vi deler. Men det er et paradoks at de vil gjøre det ved å avkriminalisere en industri som i seg selv er en av de voldeligste vi har. Det er rett og slett ingen logikk i dette. Amnesty sier at de trekker et klart skille mellom tvungen og frivillig prostitusjon, men sier lite om hvordan dette skillet skal trekkes opp. Dette vil bli en utfordring.

Vi stiller oss undrende til at Amnesty bruker Norge og ikke Sverige som eksempel på den nordiske modellen, når Sverige har hatt loven i lengst tid. Dagbladet er også kritiske til at Nederland og Tyskland framstilles som glansbilder, når myndighetene der har påpekt at avkriminalisering langt på vei har vært et mislykket eksperiment.

Amnesty Norge velger å følge den nye policyen. Dermed inntar de en annen posisjon enn Sverige, som tirsdag kveld formulerte at de er «oerhört besvikna» og ikke kommer til å følge den. Det er en langt mer forståelig reaksjon enn den norske. Vi er i likhet med en lang rekke norske politiske partier skuffet over Amnesty Norges holdning i denne saken, og mener at vedtaket er oppsiktsvekkende.

Alt i alt står Amnesty Internationals vedtak i skarp kontrast til organisasjonens eget prinsipp om frihet, rettferdighet og likeverd for alle.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.