BEVAR STILLHETEN: «Dette angår livkvaliteten til mange som uavhengig av bosted og bakgrunn setter pris på den tradisjonelle naturopplevelsen», skriver artikkelforfatteren. Sp-politiker Sandra Borch (t.v.) og Irene Lange Nordahl tok med seg en snøscooter til markeringen for lokalt styre av motorferdsel. Den fant sted foran Stortinget 6. mars. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix
BEVAR STILLHETEN: «Dette angår livkvaliteten til mange som uavhengig av bosted og bakgrunn setter pris på den tradisjonelle naturopplevelsen», skriver artikkelforfatteren. Sp-politiker Sandra Borch (t.v.) og Irene Lange Nordahl tok med seg en snøscooter til markeringen for lokalt styre av motorferdsel. Den fant sted foran Stortinget 6. mars. Foto: Heiko Junge / NTB ScanpixVis mer

Frihet til eller frihet fra?

De lydsvake skiturene er ikke noe elitistisk krav fra hovedstadens nikkersadel.

Snøscooter: I morgen skal Stortinget ta stilling til en liberalisering av motorferdselsloven. Dette forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet vil gi alle kommuner mulighet til å åpne for «rekreasjonskjøring» i terrenget. Skulle dette gå igjennom vil være dramatisk for natur og friluftsliv. Sp mobiliserer for samme sak og 6. mars poserer Sandra Borch på snøscooter foran Stortinget. Forslaget har også sterke støttespillere innen Ap.

Nesten alle nordmenn har et forhold til natur, og en overveldende andel av befolkningen bruker natur og angir det som en viktig del av livskvaliteten. I en større undersøkelse hvor folk ble bedt om å rangere hvilke kvaliteter ved natur de verdsetter mest rangeres turgåing, frisk luft, trening, fjellopplevelse - og stillhet på topp. Vi blir flere og flere mennesker, men stadig mindre natur - spesielt «urørt» natur. Her finnes et godt økonomisk argument for vern; det er nettopp det urørte som blir noe av Norges fremste trekkplaster framover. Det hevdes, med krav på troverdighet, at følgende replikkveksling fant sted mellom en norsk turbussjåfør og et nederlandsk turfølge som ba sjåføren stoppe på et øde sted de passerte: «Why stop here? There is nothing to see here.» «That´s the point. We have never seen nothing before.»

Og her ligger noe av essensen, det er det urørte og stillhet som er de verdier vi søker i naturen generelt og fjellet spesielt. Vi er til daglig omgitt av jag og støy, og stressrelaterte livsstilsykdommer er et økende problem. Desto viktigere blir da de oaser av frihet og stillhet som fortsatt finnes, og et av de sentrale goder naturen kan by på er nettopp fraværet av støy.

Snøscooterkjøring er en åpenbar trussel mot disse verdiene, selv om det tillates i begrensede traseer og områder. For det første vil det ofte være overlapp eller konkurransesituasjon om trasévalg mellom skiløyper og scooterløyper, for det andre vil støyen være betydelig langt fra selve traseen. Dessuten er nettopp motorferdsel i utmark et område hvor det ofte praktiseres en rundhåndet dispensasjonspraksis lokalt.

De lydsvake skiturene er ikke noe elitistisk krav fra hovedstadens nikkersadel. I en undersøkelse fra Synovate i 2010 sier 67 prosent av befolkningen at de ikke ønsker en mer liberal motorferdselslov. Distriktsbarometeret til Nationen fra januar i år viser det samme. Dette angår livskvaliteten til de mange som uavhengig av bosted og bakgrunn setter pris på den tradisjonelle naturopplevelsen. Når naturen skal inntas med motorisert hjelp, da er det ikke lenger naturopplevelsen som er det sentrale, men fartsopplevelsen og motorbrølet opp gjennom fjellbjørkeskogen. Problemstillingen bør ikke være om det finnes tilstrekkelige argumenter mot rekreasjonskjøring, men om det finnes gode argumenter for. Her må friheten til for de få, vektes mot friheten fra for de mange - og naturen selv.

ARTIKKELFORFATTER: Dag O. Hessen. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix
ARTIKKELFORFATTER: Dag O. Hessen. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix Vis mer