Friske babyer i LAR

Det mødre i LAR sliter mest med er fordommer og moralisme.

MØDRE I BEHANDLING: Det lite som tyder på at metadon eller subutex er skadelig for fosteret på sikt, skriver innleggsforfatterne. 
Illustrasjonsfoto: Scanpix
MØDRE I BEHANDLING: Det lite som tyder på at metadon eller subutex er skadelig for fosteret på sikt, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: ScanpixVis mer

RUSBEHANDLING: «Dopa babyer og fulle vaksne» var overskriften på NRKs Brennpunkt den 23. november. Programmets første del handlet om barn født av kvinner som går på metadon eller subutex under svangerskapet.

Programmet legger sterke føringer på at disse barna fødes sterkt abstinente og har et vanskelig liv foran seg. Vi kan på ingen måte sitte stille og la Brennpunkts fremstilling av mødre i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og barna våre være uimotsagt.

I FORBINDELSE med boken «Nykter» som Nina Strand skrev for Tyrilistiftelsen, ble Strand kjent med Ida Kristine Olsen. Olsen er en av elevene ved Tyrili som har klart seg bra i mange år, godt hjulpet av metadon. Hun er mor til en gutt (9 år) og en jente (3 ½ år), som er velfungerende og friske i dag, og har en normal utvikling.

Selv om et av barna ble abstinent, lå ingen av barna med synlige tegn på ubehag, som kramper, ukontrollert gråt eller ytre tegn til abstinenser da de ble født. Dette fordi barnet ble medisinert under kontrollerte forhold på nyfødtposten.

OLSEN ER MED i Helsedirektoratet prosjektgruppe som nylig har utarbeidet utkastet til Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR. Gruppens leder, lege Gabrielle Welle-Strand, sier at ut i fra det vi vet i dag er det lite som tyder på at metadon eller subutex er skadelig for fosteret på sikt. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at legemiddelassistert rehabilitering opprettholdes under svangerskapet - for tunge heroinmisbrukere og kvinner som allerede er under behandling.

Det mødre i LAR sliter mest med er fordommer og moralisme, og det er derfor viktig å fremheve at de aller fleste av kvinnene i LAR, som får barn, er rusfrie.

I BRENNPUNKT-REPORTASJEN hevdes det at det er gjort lite forsking på disse såkalte «metadonbarna».

Ved SERAF, UiO arbeider psykolog og forsker Monica Sarfi med en nasjonal oppfølgingsundersøkelse av to hele årskull LAR-barn og deres mødre. Hun ble ikke intervjuet til reportasjen. Hun har hittil fulgt disse barna fra de er nyfødt til 2-årsalder, for å se på ulike aspekter ved deres utvikling sammenlignet med barn fra familier som ikke har belastninger.

Barna undersøkes også av samme forskergruppe når de er 4 år , og det planlegges en ny oppfølging når de begynner på skole. Av de 38 barn Sarfi følger, er kun 2 tatt hånd om av barnevernet i første leveår.

DET ER IKKE SLIK at vi anbefaler kvinner som går på metadon å bli gravide, men vi ønsker et mer nyansert syn på denne debatten.