Fritt å publisere på nettet

Dagbladet vant en prinsippsak om bruk av stoff fra papiravisa på nettet. Dermed kan det bli fritt frem for publisering.

I 1997 og 1998 skrev fotograf Morten Løberg to kronikker i Dagbladets papirutgave. Disse ble også publisert på Dagbladet.no. Dette ville Løberg ha et tilleggshonorar for, og fikk medhold i byretten for kravet.

Dagbladet valgte å anke saken til Lagmannsretten. De var av en annen oppfatning, og mener Dagbladet tok forbehold i kolofonen om at avisa kunne publisere innsendte innlegg på nettet. Lagmannsretten la vekt på at det er fast praksis i alle landets aviser å trykke dette forbeholdet i kolofonen.

- Såfremt dommen blir stående, vil den få stor betydning for norsk presse generelt, i det det fastslås at det vanligvis ikke kan være krav om betaling også for publisering på nett for andre enn fast ansatte journalister, uttaler advokat Henrik Munthe i Mediebedriftene til Dagens Medier.

- Viktig

- Jeg er meget glad for dommen, som gjør at vi fritt kan legge ut kronikker og debattinnlegg på nettet. Det er viktig for vår nye satsning på debatt i Dagbladet, sier avisas sjefredaktør John Olav Egeland til Dagbladet.no.

Artikkelforfatteren Morten Løberg må i tillegg ut med 132.000 kroner i saksomkostninger, skriver Dagens Medier.