Fritt vilt

Scientologiorganisasjonen er i vinden som aldri før – ikke som «verdens raskest voksende religion», men som Vestens mest omdiskuterte kult. Mandag 22. juni kunne vi lese i Dagbladet at David Miscavige, organisasjonens leder, ved gjentatte anledninger har brukt vold mot andre scientologer. Organisasjonens tidligere pressetalsmann, Mike Rinder, forteller til St. Petersburg Times at motivasjonen for volden kunne være helt banale, hverdagslige episoder.

Scientologene er i søkelyset i Europa også. I Tyskland har scientologiorganisasjonen vært under statlig overvåking siden slutten av 1990-tallet, av samme organ som overvåker nynazister og militante islamister. I Frankrike er organisasjonen for tiden saksøkt av staten for korrupsjon og svindel.

Her i Norge har Hans-Erik Dyvik Husby, alias Hank von Helvete, gjenopplivet scientologidebatten ved å starte det han kaller et «korstog» mot psykiatrien. Sammen med sin scientolog-manager, Trygve Haug, fronter Hank programmet til den omdiskuterte scientologi-frontgruppen Citizens Commission on Human Rights (CCHR). Scientologiorganisasjonens uttalte mål er «global utslettelse av psykiatri», og i sin nyttårstale i 2007 brukte Miscavige en lang rekke bombe- og eksplosjonsmetaforer, understreket med grafikk av granater og eksploderende bygninger. CCHR – og nå Hank – spiller en sentral rolle i dette prosjektet. Hank vedkjenner seg neppe dette, men det er en smule påfallende at han kjører rundt i CCHR-bil (Dagbladet 13.06.09) og holder taler under CCHRs omstridte utstilling, «PSYKIATRI: Hjelp eller dødsindustri?» (ABC Nyheter 07.05.09).

Det er ikke alltid like lett å være kritiker av Vestens mest kritikerfiendtlige kult. Motstandere av «kirken» får status som «SP»-er, «undertrykkende personer». L. Ron Hubbard, grunnleggeren av scientologiorganisasjonen, skrev i 1967: «ENEMY — SP Order. Fair game. May be deprived of property or injured by any means by any Scientologist without any discipline of the Scientologist. May be tricked, sued or lied to or destroyed.» Her instruerer han andre scientologer til å ødelegge kritikere, de er ganske enkelt «fritt vilt». Senere beordret Hubbard scientologene om ikke å bruke uttrykket «fair game», da dette produserte dårlig PR for organisasjonen.

«Fritt vilt»-policyen praktiseres den dag i dag, også i Norge, særlig i form av trakassering og svertekampanjer: I 1980 ble Bjørn Myrseth, konsulent hos Forbrukerombudsmannen, truet av to av «kirkens» representanter. Mannen som tipset Forbrukerombudsmannen og politiet om scientologenes virksomhet ble viet et helt hefte som skulle diskreditere ham. I løpet av 80-tallet dukket det opp en rekke artikler i hovedstadspressen om tidligere medlemmer som følte seg trakassert og forfulgt. I 1988 truet f.eks. den tyske scientologen Max Heiderer fra scientologenes hovedkvarter i København med å skyte Beathe Olsen, da hun skyldte «kirken» kursavgifter. På 1990-tallet forsøkte scientologene å kneble personer som la ut avsløringer på Internett. Den mest kjente av disse er kanskje Andreas Heldal-Lund, mannen bak nettstedet Operation Clambake. Scientologene har sendt privatetterforskere etter ham i årevis, for slik å «grave opp dritt» de kan bruke i sine svertekampanjer.

Hvordan kan man protestere mot en så hensynsløs organisasjon uten å risikere å bli stemplet «fritt vilt»? Svaret ligger i anonymitet.

Januar 2008 ble det erklært krig mot scientologiorganisasjonen på Internett. «Anonymous» er en løst sammensatt, global grasrotbevegelse av aktivister, hvis siktemål er å avdekke og å gjøre oppmerksom på scientologiorganisasjonens overgrep. Planlegging finner som regel sted på internettfora eller -samtalerom; det finnes ikke noe lederskap eller organisatorisk hierarki. Mennene og kvinnene som deltar, kjenner sjelden hverandres virkelige navn, og forenes kun av et kollektiv raseri over scientologiorganisasjonens bedrageri og misbruk.

Scientologene har vært rimelig rådløse i møtet med et globalt, anonymt og lederløst fenomen som Anonymous. Der det før var navngitte kritikere som sto laglig til for hugg, er det nå en ansiktsløs masse. Scientologene bruker derfor mye tid og krefter på avsløre demonstranter. Amerikaneren Gregg Housh endte f.eks. i rettssalen, ene og alene fordi hans navn sto på en demonstrasjonssøknad. Andre demonstranter mottar juridiske – i realiteten verdiløse – trusler, gjerne stilet til foreldrene. Hensikten er åpenbart å intimidere og avskrekke. Det er altså med gode grunner vi ser oss nødt til å demonstrere anonymt – samt skrive anonyme kronikker.

I Norge er det maskeringsforbud under demonstrasjoner. Formålet med lovgivningen er å forhindre vold og opptøyer. Men er det slik at alle maskerte demonstranter ønsker å holde sin identitet skjult for politiet og myndighetene eller har planer om å skape uro? Nei. Av og til er det fordi man ønsker å holde sin identitet skjult for organisasjonen eller regimet man demonstrerer mot, da man vil beskytte seg selv, familie og venner og kjente.

Anonymous har gjennomført fredelige demonstrasjoner i hele verden. En politimann i London hadde følgende å si til avisa Times: «De er de hyggeligste demonstrantene jeg noensinne har hatt æren av å holde orden blant». Men her i Norge har maskeforbudet satt kjepper i hjulene for aktiviteten vår. Politiet har avvist våre forespørsler om å få demonstrere anonymt. Vi har derfor stort sett arrangert flygebladutdelinger, da disse ikke faller inn under samme lovgivning som demonstrasjoner. Anonymous er også i kontakt med flere eks-scientologer som sier de ikke tør delta i demonstrasjoner pga. maskeforbudet.

Anonyme demonstranter har det lettere i Sverige, hvor lovverket tillater masker ved fredelige demonstrasjoner. Det samme gjelder England og Wales, hvor maskering er tillatt med mindre politiet legger ned spesialforbud.

Burde det ikke være mulig å protestere anonymt mot en organisasjon som gjør alt for å kneble og uskadeliggjøre sine kritikere? Burde ikke en gruppe som har vist at de kan gjennomføre fredelige demonstrasjoner i over 30 land – over en periode på ett og et halvt år – få lov til å søke om fritak fra maskeringsforbudet?