Frivillig deltid

Det bekymrer meg, åpenbart mer enn Ropstad, at deltidsarbeid både kan gjøre kvinnene økonomisk avhengig av en annen forsørger, og til pensjonstapere.

VELGER SELV: Vi stikker hodet i sanden om vi ikke er bekymret for at kvinners deltidsarbeid fører til en underbemanning i offentlig sektor, mener Hanne Bjurstrøm.
Illustrasjonsbilde. Heiko Junge / NTB scanpix
VELGER SELV: Vi stikker hodet i sanden om vi ikke er bekymret for at kvinners deltidsarbeid fører til en underbemanning i offentlig sektor, mener Hanne Bjurstrøm. Illustrasjonsbilde. Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skriver i et innlegg den 7. juli at jeg «har gått til frontalangrep mot kvinner» fordi jeg tidligere i uka uttalte meg til Dagbladet om kvinner deltid og sykefravær. Ropstads påstand synes å være en overreaksjon, all den tid jeg bare har tillatt meg å peke på følgende: Undersøkelser viser at det er en betydelig andel kvinner som frivillig velger deltidsarbeid, samtidig som de sier at de ikke har omsorg verken for egne barn eller gamle foreldre. For meg som arbeidsminister er dette interessant, fordi det betyr at det må være andre faktorer som forklarer en god del av kvinners deltidsarbeid, enn de vanlige forklaringene som omsorg for barn og foreldre.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Vis mer

Ropstad er helt sikkert enig med meg i at en av de største utfordringene velferdssamfunnet har er å skaffe nok arbeidskraft til pleie- og omsorgsoppgavene. For meg som arbeidsminister er det derfor viktig å reise spørsmålet om hva som får disse kvinnene til selv å velge deltidsarbeid. Hver enkelt kvinne har en selvsagt rett til selv å velge sin deltakelse i arbeidslivet. Vi stikker imidlertid hodet i sanden om vi ikke er bekymret for om summen av disse valgene gjør at vi ikke får nok kvinner, så vel som menn, til disse yrkene. Om lag 40 prosent av kvinnene i norsk arbeidsliv jobber deltid. Ni av ti oppgir at de ønsker dette selv. Det bekymrer meg, åpenbart mer enn Ropstad, at dette både kan gjøre disse kvinnene økonomisk avhengig av en annen forsørger, og til pensjonstapere.

Som Ropstad er vel kjent med, arbeider regjeringen iherdig med å få bukt med den ufrivillige deltiden i Norge. Antallet som jobber ufrivillig deltid er redusert med om lag 10.000 det siste året, og antallet går jevnt nedover. Men, i lys av det arbeidskraftbehovet vi har framover er dette ikke nok. Derfor er det nødvendig å rette oppmerksomheten mot hvorfor så mange kvinner, til tross for kraftig utbygging av både barnehager og eldreomsorg, i mindre grad ønsker fulltids inntektsgivende arbeid. Det forundrer meg at ikke Ropstad er mer nysgjerrig på hva dette bunner i.

Følg oss på Twitter