FRI FRIVILLIGHET: på bildet besøker kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) Røde Kors. Første prioritet for Helleland bør være å fullfinansiere momskompensasjonsordningen, skriver artikkelforfatter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
FRI FRIVILLIGHET: på bildet besøker kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) Røde Kors. Første prioritet for Helleland bør være å fullfinansiere momskompensasjonsordningen, skriver artikkelforfatter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Frivillighet:

Frivilligheten får Sommer-Norge til å gå rundt

Se for deg en sommer uten redningsaksjoner til fjells og til sjøs, festivaler, historiske spel, idrettsarrangementer, sommerleirer og merkede turstier i skog og mark.

Meninger

Frivillighetens viktigste verdi ligger i at mennesker samles for å realisere felles mål, enten det er knyttet til en sak, et livssyn eller en aktivitet. Slik skapes fellesskap, tillit, toleranse og tilhørighet – verdier det blir mer av, jo flere som deler de.

I en verden i turbulente tider kan frivilligheten spille en avgjørende rolle. Frivilligheten har en samlende kraft, hvor folk – på tvers av skillelinjer – blir hørt, kan påvirke og gjøre noe konkret for å skape et bedre samfunn.

For å spille denne rollen må vi i frivilligheten være reelt åpne og inkluderende, synlige i samfunnet og invitere alle som ønsker å bidra inn. Staten kan ikke bestille frivillighet, men må understøtte og stimulere til aktivitet gjennom en helhetlig frivillighetspolitikk.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er i gang med en ny frivillighetsmelding. Målet bør være å legge til rette for og styrke den frivilligheten som allerede finnes, og ikke den frivilligheten som politikere og byråkrater skulle ønske fantes.

I dag skattlegges frivillige organisasjoner gjennom momssystemet. Noe av momsen tilbakebetales som momskompensasjon, men de siste årene har organisasjonene fått en stadig lavere andel av momsen kompensert.

Første prioritet for Helleland bør være å fullfinansiere momskompensasjonsordningen. Slik kan politikerne bidra til et løft for frivilligheten på frivillighetens egne premisser. Det er den beste måten å styrke merverdien frivilligheten bidrar med i samfunnet.